Asterisk

Tento návod vám pomože si nastaviť nasledovné:

Ako nastaviť VIPTel trunk na Asterisku

 1. Vojdite do Setup→Trunks→Add SIP Trunk a nastavte:
   
  • Trunk name: VIPTel (ľubovoľné meno)
  • PEER Details:
   • fromdomain=sip.viptel.sk
   • host=sip.viptel.sk
   • qualify=yes
   • secret= heslo_vášho_trunku
   • type=friend
   • username=názov_vášho_trunku
   • context=from-trunk
   • insecure=very
   • canreinvite=yes
  • Časť REGISTER STRING je potrebná k úspešnému zaregistrovaniu sa k našej ústredni. Nastavte nasledujúce hodnoty:
   • názov_vášho_trunku:heslo@sip.viptel.sk/názov_vášho_trunku.
   • názov_vášho_trunku - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno (VoIP číslo) v riadku prislúchajúcemu nastavovanému trunku.
   • heslo - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo, v riadku prislúchajúcemu nastavovanému trunku.
  • Pre nastavenie geografického čísla na jednotlivé klapky vojdite do časti Setup→Extensions, vyberte Vami zvolenú klapku a do poľa Outbound CID vložte požadované geografické číslo pre odchádzajúce hovory. Pre prichádzajúce hovory túto hodnotu vložte do poľa Add Inbound DID.
   asterisk
    

Nastavenie služby Šifrovania hovorov na ústredni Asterisk

Služba Šifrovania hovorov musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

 • Pre zriadenie služby Šifrovania hovorov kontaktuje naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.
 1. Vstúpte do Setup→Trunks→Add SIP Trunk kde doplňte nasledovné:
 • PEER Details: 
  • transport=tls
  • encryption=yes
  • port=5061
    
 • Register string:
  • tls://názov_vášho_trunku:heslo@sip.viptel.sk:5061/názov_vášho_trunku
 1. Povolte šífrovanie TLS na ústredi v časti Settings > Asterisk SIP Settings > Other SIP Settings​​ takto:
 • tlsenable=yes
 • tlsclientmethod=tlsv1
 • tlscipher=DES-CBC3-SHA
 • tlsbindaddr=0.0.0.0
 • tlsdontverifyserver=yes