Gigaset A510 IP

Po rozbalení a inštalácii zariadenia môžete VIPTel konto na zariadení nastaviť pomocou webového rozhrania.

 1. Ku správcovskému rozhraniu zariadenia môžete pristúpiť týmto spôsobom:
  • Na slúchadle stlačte tlačidlo Menu → Settings → System → Local Network → IP Address: X.X.X.X. Túto adresu zadajte do Vášho webového prehliadača (Internet Explorer, Firefox, Opera)
 2. Na úvodnej obrazovke budete vyzvaní k zadaniu systémového PINu:
  • Please enter your system PIN
  • Zadajte Váš PIN – v prípade nami dodaných zariadení sa prihláste zadaním hesla, ktoré je vyznačené na tele prístroja (nálepka s logom VIPTel).
   • prednastavená hodnota (default) je 0000
  • Hodnotu môžete neskôr zmeniť v menu telefónu → Settings → System → System PIN

  gigaset

 3. Prejdite do záložky Settings → Telephony → Connections a kliknite na tlačidlo Edit pre IP1:

  gigaset

 1. Po stlačení Show advanced setings vyplňte nasledovné konfiguračné nastavenia pre VIPTel konto:
 • Authentication Name - uveďte  Prihlasovacie meno (VoIP číslo/klapka)
 • Authentication password - zadajte Heslo
 • Username - nastavte rovnako ako Authentication Name
 • Display name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTelu, napr. vaše meno.
 • Domain:
  • Zákazníci s hlasovým programom (VIPTel S, M a L) vyplnte - sip.viptel.sk
  • Zákazníci VIPTel Cloud - xxx.cloud.viptel.sk ( za hodnotu xxx doplňte údaj z portálu PBXmanager )
 • Proxy server address :
  • Zákazníci s hlasovým programom (VIPTel S, M a L) vyplnte - sip.viptel.sk
  • Zákazníci VIPTel Cloud - xxx.cloud.viptel.sk ( za hodnotu xxx doplňte údaj z portálu PBXmanager )
 • Proxy server port - zadajte 5060
 • Registrar server:
  • Zákazníci s hlasovým programom (VIPTel S, M a L) vyplnte - sip.viptel.sk
  • Zákazníci VIPTel Cloud - xxx.cloud.viptel.sk ( za hodnotu xxx doplňte údaj z portálu PBXmanager )
 • Registrar server port – zadajte 5060
 1. Po vyplnení uvedených konfiguračných nastavení kliknite na tlačidlo Set.
 2. Ak ste vyplnili všetky údaje podľa tohto návodu, pod profilom IP1 sa zobrazí status Registered.

gigaset

 1. Pre správne fungovanie telefónu je potrebné mať nastavené používanie profilu IP1 pre odchádzajúce aj prichádzajúce hovory v záložke Settings → Telephony → Number Assignment:

gigaset