VIPTel núdzový dispečing

...pomáha zachraňovať životy a majetok ľudí

Koncom roku 2015 kontaktoval  dobrovoľný hasičský zbor v Beluši - Hloža našu spoločnosť, so žiadosťou o cenovú ponuku na riešenie, ktoré by bolo schopné informovať o poplachu všetkých hasičov naraz nielen SMS-kou, ale aj telefonátom s automatickou hláškou o druhu poplachu a s možnosťou prihlásiť sa na zásah, alebo ho odmietnuť stlačením jediného tlačidla. Hlavným cieľom bolo minimalizovať reakčný čas tak, aby od nahlásenia po výjazd neubehlo viac ako 10 minút, čo je hranica pre kategóriu, do ktorej tento zbor spadá. Takéto riešenie má funkcie podobné ako núdzový dispečingový pult. Cena dispečingového pultu sa však pohybuje rádovo v tisíckach eúr.  Zbor v Hloži však potreboval lacnejšiu alternatívu. Takéto na mieru šité riešenie stálo len zlomok ceny štandardného dispečingového pultu.
Dobrovoľný hasičský zbor
 

 

Popis služby

DHZ v Beluši Hloža sme vytvorili riešenie založené na dvoch službách a to na virtuálnej VIPTel Cloud ústredni s kapacitou na ukladanie nahrávok a na VIPTel SMS. Riešenie zahŕňa zriadenie troch telefónnych čísel, implementáciu uvítacej a poplachových hlášok a naprogramovanie núdzového dispečingového pultu. Núdzový dispečing je postavený na princípe cloudu, je to virtuálna ústredňa, vďaka ktorej sa zákazník nemusí starať o žiadne aktualizácie či nastavenia. Hardvér je umiestnený u nás a všetku starostlivosť zabezpečujeme my.


 

Ako to funguje

  1. zavolaním na núdzovú linku ústredňa automaticky volá tých členov zboru, ktorí majú pohotovosť
  2. člen zboru, ktorý príjme hovor ako prvý (dispečer), posúdi jeho naliehavosť a rozhodne o vyhlásení, alebo nevyhlásení polachu
  3. ak poplach vyhlási, ústredňa automaticky zavolá vopred nahratú hlášku všetkým členom zboru, súčasne s tým sa automaticky posiela aj SMS a každý, kto prijal hovor, môže zvolením príslušného kódu ešte počas hovoru prijať, alebo odmietnuť svoju účasť na zásahu
  4. vedúci zásahu dostane do niekoľkých minút od vyhlásenia poplachu SMS so zoznamom prihlásených na zásah
pripadova studia dispecingovy pult
 
Hasiči v akcii

Výhody, ktoré získali


Zorganizovanie zasahujúceho družstva pred zavedením riešenia do praxe bolo chaotické a komplikované. VIPTel núdzový dispečing systém výrazne zjednodušil a zefektívnil. Samotné programovanie systému trvalo dva týždňe. Telefónne čísla zapojené do systému si môže spravovať zákazník vo webovom rozhraní. Rovnako tak je v tomto rozhraní možné editovať text SMS, ktorá sa automaticky rozposiela po spustení poplachu.  Naše riešenie zlepšilo reakčný čas zboru, teda čas od nahlásania udalosti, po výjazd na miesto, o 19 %, čo v prípadoch, kedy rozhodujú doslova sekundy, može znamenať veľmi veľa. 
 
Spokojnosť klienta s naším riešením je najlepšou vizitkou a dôkazom, že v praxi funguje na výbornú. 

“Ponuka, ktorú sme dostali od spoločnosti VIPTel, bola funkčne najbližšie k tomu, čo sme potrebovali a cenovo akceptovateľná. S ich riešením máme záruku, že do 10 minút bude kontaktovaný každý člen zboru a budeme mať dovtedy od nich už aj spätnú väzbu. Tým pádom vieme, na koho máme s výjazdom počkať. S týmto riešením sme spokojní a určite by sme ho odporučili aj iným zborom.” 
Martin Palkech, pokladník DHZ Beluša - Hloža
 
Dobrovoľný hasičský zbor Beluša Hloža sa venuje hlavne zásahovej činnosti, teda haseniu požiarov, pomoci pri povodniach a iných udalostiach ohrozujúcich životy a majetok ľudí. Počet členov schopných zásahu pri mimoriadnych udalostiach je minimálne 16. Zásahová oblasť zboru je primárne územie obce Beluša a priľahlých častí Belušské Slatiny, Hloža a Podhorie. Celkovo 5133 ha s približne 6000 obyvateľmi. Ročne realizujú priemerne 15 výjazdov.



Stiahnite si brožúrku o dispečingovom systéme pre hasičov a ukážte ju svojim známym, ktorých by mohla zaujať

stiahnuť dokument vo formáte PDF
 
Cenová ponuka na mieru:
Hľadáte riešenie s funkciami núdzového dispečingu? Máte špecifické požiadavky? Obráťte sa na naše obchodné oddelenie, kde vám naši pracovníci ochotne poradia. Radi pre vás vypracujeme cenovú ponuku. Spoznajte výhody VIPTel núdzového dispečingu, neváhajte a kontaktujte nás telefonicky na +421 (0)2 20 28 20 28 alebo mailom na adrese: info@viptel.sk 

Ukážka webového rozhrania núdzového dispečingu 

Ukážka webového rozhrania pre Dispečingový pult

 

Máte záujem o bližšie informácie k VIPTel núdzovému dispečingu? Kontaktujte nás emailom na info@viptel.sk, alebo telefonicky na čísle +421 (0)2 20 28 20 28.

Žiadosť o cenovú ponuku na ústredňu

Prečo vám nepovieme cenu ihneď? Každá naša ústredňa je iná. Dovoľte nám, prosím, pripraviť vám cenovú ponuku prispôsobenú na mieru práve vašim požiadavkám a potrebám.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné

Po prijatí vašej žiadosti vás bude kontaktovať obchodný tím VIPTel s ďalším postupom. Ďakujeme za váš záujem a tešíme na sa budúcu spoluprácu.

Aby ste naplno zefektívnili komunikáciu v rámci vašej firmy, je potrebné mať kvalitný hlasový program a vhodné telefóny. Vyskúšali ste už naše hlasové programy bez viazanosti VIPTel M alebo VIPTel L? Vďaka nim voláte domov a do zahraničia za zvýhodnené ceny a v rámci siete VIPTel zadarmo.