Referencie

Mesto Krupina

Prvotnou požiadavkou bolo zníženie finančných nákladov na prevádzku. Pri rovnakom mesačnom využívaní objemu hlasových služieb sme od 1. mesiaca dokázali ušetriť 100,-€ mesačne oproti predchádzajúcemu poskytovateľovi týchto služieb. Čo sa týka kvality hlasových služieb, je na vysokej úrovni (samozrejme za predpokladu kvalitného hardvérového vybavenia v našej inštitúcii). Zákaznícka podpora je vysoko profesionálna, flexibilná a maximálne ústretová. S doterajšími pozitívnymi skúsenosťami so spoločnosťou VIPTel budeme určite odporúčať tieto služby svojim známym (minimálne tým, ktorí pôsobia v podobnej oblasti - územná samospráva).

Referencia spokojnosti so službami VIPTel od mesta Krupina.
Späť na zoznam referencií