Acrobits Softphone

Tento návod Vám pomôže nastaviť si nasledovné:

 • Chcem nastaviť službu VIPTel do aplikácie Acrobits.
 • Chcem zapnúť Šifrovanie hovorov.
 • Chcem odoslať  SMS pomocou služby VIPTel.
 • Návod na nastavenie služby VIPTel v aplikácii Acrobits

  1. Z App Store si nainštalujte aplikáciu Acrobits Softphone. Aplikácia je vhodná pre iPhone, iPad aj iPod Touch.
  2. Spustite si aplikáciu Softphone a otvorte nastavenia aplikácie tlačidlom "Settings".

   csip

  3. V nastaveniach otvorte nastavenia SIP účtov tlačidlom "SIP Accounts".

   csip

  4. Prejdite do poľa "Search" a vyhľadajte a zvoľte možnosť "VIPTel".
   Poznámka:
   Prehľad podrobnejších nastavení pre prípad manuálnej konfigurácie nájdete TU.
    
  5. csip

  6. Vyplňte nasledovné polia:
   • Username - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno (VoIP číslo)
   • Password - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
   • Uložte Vaše nastavenia tlačidlom "Done" a nasledne "Save".

    csip

  7. Potvrďte použitie témy stlačením tlačidla "Apply"

   csip

  8. Vráťte sa na úvodnú obrazovku aplikácie a môžete začať využívať služby VIPTel.
  9. Ak chcete telefonické hovory aj prijímať, je potrebné povoliť tzv. "Push notifikácie" v nastaveniach aplikácie v sekcií "Incoming Calls"

  Nastavenie služby Šifrovania hovorov do aplikácie

  Služba Šifrovania hovorov musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

  • Pre zriadenie služby Šifrovania hovorov kontaktujte naše obchodné oddelenie.
  • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.
  1. Vstúpte do nastavení stlačením tlačítka "Settings" v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky aplikácie.
   acrobits
  2. Vyberte položku "Accounts".
   acrobits
  3. Zvoľte  "Advanced Settings" .
   acrobits
  4. Vyhľadajte položku "Transport Protocol" a vyberte voľbu "tls(sip)".
   acrobits
  5. V časti "Secure Calls" nastavte:
   • Incoming Calls - na hodnotu "Required".
   • Outgoing Calls - na hodnotu "Required".

  acrobits

  1. ​V prípade, že je šifrovanie aktívne, počas hovoru sa zobrazí ikona zámku.
   acrobits

   Nastavenie služby SMS do aplikácie

  Služba SMS musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

  • Pre zriadenie služby SMS kontaktujte naše obchodné oddelenie.
  • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.
  1. V menu "Settings - Account - Advanced Settings"  povoľte SMS správy aktivovaním možnosti "SIMPLE" a nastavenie uložte stlačním tlačítka "Done".
  2. Vrátte sa do úvodnej obrazovky aplikácie a stlačte ikonu "Messeges" v pravom dolnom rohu obrazovky.
   acrobits
  3. Pre písanie novej správy stlačte ikonu správy v pravom hornom rohu aplikácie.
   acrobits
  4. Následne postupne podľa obrázkov zadávajte:
  • Do poľa To (1.) vpíšte číslo príjemcu.
  • Text správy vpíšte do poľa s označením (2.).
  • Správu odošlete stlačením tlačidla "Send" s číslom (3.) na obrázku.

  acrobits