Automatická spojovateľka IVR - hlasové menu


Automatická spojovateľka, alebo IVR (Interactive Voice Response) je veľmi obľúbenou a často využívanou funkciou telefónnej ústredne. Je to automatický systém hlasového menu, ktorý po dovolaní sa volajúceho privíta, predstaví mu možnosti a jeho hovor presmeruje tam, kam si zvolí. Výhodou tejto služby je, že stačí mať zverejnené iba 1 centrálne telefónne číslo, na ktoré budú volať všetci zákazníci a tiež výrazné šetrenie času zákazníkov aj operátorov.

Hlasové menu - IVR, resp. automatickú spojovateľku je možné využiť pre:

  • infolinku
  • zákaznícku linku alebo zákaznícku podporu
  • call centrum
  • akúkoľvek firmu, ktorá má viac oddelení, ktoré prijímajú hovory

Keďže automatická spojovateľka pomôže nasmerovať zákazníkov na správne oddelenie, zákazníci budú spokojní, že sa od prvého kontaktu rozprávajú s kompetentnou osobou a vaši zamestnanci nebudú musieť prepájať hovory na kolegov. Menu je väčšinou dimenzované do dvoch polôh:

Podľa oddelenia, na ktoré sa vám zákazníci môžu dovolať:
  • Ak chcete hovoriť s obchodným oddelením, stlačte jednotku
  • Ak chcete hovoriť s technickým oddelením, stlačte dvojku
  • Ak chcete hovoriť s finančným oddelením, stlačte trojku
Podľa typu požiadavky, s ktorými vás zákazníci väčšinou kontaktujú:
  • Ak si chcete objednať naše produkty, stlačte jednotku
  • Ak potrebujete pomoc s nastavením telefónu, stlačte dvojku
  • Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky na mieru, stlačte trojku
Automatická spojovateľka - príklad

Hlasové menu s viacerými úrovňami

Ak máte viaceré oddelenia, či väčší počet operátorov, ktorí sa venujú špecifickým úlohám, môže Vám pomôcť viac úrovňové automatické hlasové menu IVR . Po zvolení prvej voľby sa tak zákazník nedovolá hneď napr. na obchodné oddelenie, ale môže si napríklad vybrať, či má záujem objednať si služby, dozvedieť sa viac informácií o produkte, vytvoriť reklamáciu, alebo požiadať o cenovú ponuku. V prípade potreby je možné vytvoriť aj ďalšie úrovne a voľby podľa vašej potreby.

Automatická spojovateľka, rozšírené voľby - príklad

PRO TIP: V prípade, že vám zákazník volá mimo pracovných hodín, je v kombinácii so službou časové podmienky možné dať mu na výber, či sa s vami chce spojiť, alebo vám môže zanechať odkaz. Po stlačení jednotky bude presmerovaný do odkazovej schránky a pod stlačení dvojky presmerovaný na pohotovostnú linku.Pozrite si aj ďalšie užitočné pokročilé funkcie ústredne

Automatická spojovateľka IVR - hlasové menu
Nahrávanie hovorov
Čakacie rady
Virtuálny fax
Reporty a štatistiky
Konferenčné hovory a telekonferencia
Prehľad nevybavených hovorov
Správa čakacích radov