Reporty a štatistiky


Reporty a štatistiky sú veľmi dôležitým faktorom nielen pri rozhodnutiach ohľadom investícií do vášho biznisu, ale aj pre vyhodnotenie využívania služieb a najlepšiu optimalizáciu nákladov. Keďže najlepšie investičné rozhodnutia sa robia práve na základe relevantných výsledkov z prechádzajúceho obdobia, vrelo odporúčame využívať naše rozšírené reporty a štatistiky, ktoré získate v rámci doplnkovej služby Modul Professional.

Vďaka našej ústredni môžete mať k dispozícii mnoho rôznych dát, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť rôznych ukazovateľov ako napríklad priemernú dĺžku čakania na zdvihnutie hovoru, priemernú dĺžku prichádzajúcich, či odchádzajúcich hovorov, alebo aj to, na ktoré telefónne číslo volajú zákazníci najmenej. Vďaka možnosti sledovať aktivitu každej klapky osobitne sa dá ľahko vyčítať, ktorý operátor má vybavených najmenej či najviac hovorov, čím môžete svojich zamestnancov motivovať k vyššiemu výkonu.

Naše rozšírené reporty a štatistiky poskytujú veľké množstvo údajov, ktoré je možné ľubovoľne filtrovať či zoraďovať podľa rôznych parametrov. Aby ste zistili, či je funkcia pre vás prínosná, Modul Professional, ktorý tieto funkcie prináša, máte možnosť vyskúšať k ústredni na 3 mesiace bezplatne.

PRO TIP:

Máte záujem o konkrétne údaje zo štatistík, ale neviete, ako sa k nim dostať, alebo či ich Modul Professional ponúka? Neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie, ktoré vám ohľadom vytiahnutia potrebných výstupov pomôže.

Rozšírené reporty a štatistiky, Modul Professional - PBX manager VIPTelPozrite si aj ďalšie užitočné pokročilé funkcie ústredne

Automatická spojovateľka IVR - hlasové menu
Nahrávanie hovorov
Čakacie rady
Virtuálny fax
Reporty a štatistiky
Konferenčné hovory a telekonferencia
Prehľad nevybavených hovorov
Správa čakacích radov