Ako uhradiť VIPTel faktúru?

devices
Ponúkame Vám niekoľko možností platieb za naše služby VIPTel:


Platby za služby VIPTel môžete realizovať prevodom na účet - prevodným príkazom cez internet banking či mobilnou aplikáciou vašej banky, prípadne osobne na pobočke vašej banky. Informáciu ohľadne poplatku za prevod vám poskytne banka, v ktorej budete prevod realizovať.

Platby za služby VIPTel taktiež môžete zrealizovať priamym vkladom na náš účet v Tatra banke. Informáciu ohľadne poplatku za priamy vklad na účet vám poskytne Tatra banka.

VIPTel faktúry môžete uhrádzať aj so SEPA inkasom. Vaše platby zbehnú automaticky v deň splatnosti faktúry. Platby sú realizované na základe platobného príkazu na SEPA inkaso od príjemcu platby, pričom platiteľ udeľuje príjemcovi platby súhlas - mandát s inkasom peňažných prostriedkov z jeho bežného účtu vedeného v banke.

V prípade záujmu o SEPA inkaso prosíme zaslať potrebné údaje k vytvoreniu mandátu:

  • Číslo účtu vo formáte IBAN, z ktorého má byť inkaso sťahované,
  • SWIFT kód vašej banky,
  • Číslo zmluvy, voči ktorej má byť platba inkasovaná,
  • V prípade, že vlastníkom bankového účtu je iná osoba, prosíme o uvedenie jej mena, priezviska a adresu trvalého bydliska.

Vypísané údaje nám prosím zašlite e-mailom na adresu: info@viptel.sk

So službou VIAMO môžete zaplatiť svoju VIPTel faktúru cez smartphone. Aplikácia VIAMO umožňuje prijímať platby od klientov Tatra banky, ZUNO a VÚB. Pre úhradu faktúry za služby VIPTel sa prihláste do vašej Zákazníckej zóny, v menu v pravo zvoľte sekciu „Faktúry", presuňte sa do časti „Vystavené faktúry" a v stĺpci „Možnosti" kliknite na tlačidlo „Platba". Následne sa presuňte na „Platobné metódy" a zvoľte platobnú metódu VIAMO.

VIAMO

Zaplaťte Vašu faktúru VIPTel prostredníctvom Vášho PayPal účtu. Pre úhradu faktúry za služby VIPTel sa prihláste do vašej Zákazníckej zóny, v menu v pravo zvoľte sekciu „Faktúry", presuňte sa do časti „Vystavené faktúry" a v stĺpci „Možnosti" kliknite na tlačidlo „Platba". Následne sa presuňte na „Platobné metódy" a zvoľte platobnú metódu PayPal.

PayPal

Ak ste klientom Tatra banky, ponúkame Vám možnosť uhradiť svoju faktúru VIPTel prostredníctvom TatraPay platobnej metódy. Pre úhradu faktúry za služby VIPTel sa prihláste do vašej Zákazníckej zóny, v menu v pravo zvoľte sekciu „Faktúry", presuňte sa do časti „Vystavené faktúry" a v stĺpci „Možnosti" kliknite na tlačidlo „Platba". Následne sa presuňte na „Platobné metódy" a zvoľte platobnú metódu Tatrapay.

TatraBanka

Zaplaťte Vašu faktúru VIPTel pomocou platobnej karty - túto službu pre Vás pripravujeme.

Zaplaťte Vašu faktúru VIPTel prostredníctvom Pay by square. Pre úhradu faktúry za služby VIPTel sa prihláste do vašej Zákazníckej zóny, v menu v pravo zvoľte sekciu „Faktúry", presuňte sa do časti „Vystavené faktúry" a v stĺpci „Možnosti" kliknite na tlačidlo „Platba". Následne sa presuňte na „Platobné metódy" a zvoľte platobnú metódu Pay by square.

Pay by square

Zaplaťte Vašu faktúru VIPTel pomocou Čiarového kódu. Pre úhradu faktúry za služby VIPTel sa prihláste do vašej Zákazníckej zóny, v menu v pravo zvoľte sekciu „Faktúry", presuňte sa do časti „Vystavené faktúry" a v stĺpci „Možnosti" kliknite na tlačidlo „Platba". Následne sa presuňte na „Platobné metódy" a zvoľte platobnú metódu Čiarový kód.

Čiarový kód

V prípade ďalších informácií ohľadom možností platieb za služby VIPTel, kontaktujte naše obchodné oddelenie telefonicky na čísle +421 (0)2 20 28 20 28 alebo mailom na adrese: info@viptel.sk