Spolupráca a podpora vzdelávania

Sme radi, že môžeme podporiť školy a organizácie, ktorým pomáhame šíriť vedomosti o VoIP a zároveň dávame možnosť študentom, aby si vyskúšali VoIP telefonovanie v praxi.

spoluprácaAj Ty v IT

S Aj Ty v IT spolupracujeme od roku 2013. Cieľom projektu je povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore. V spolupráci s Aj Ty v IT robíme Workshop Ako si spraviť vlastnú domácu sieť pre mladých nadšencov IT. V roku 2015 sme viedli workshop na Gymnáziu v Martine (marec 2015), počas Girl´s Day (apríl 2015) a Code Week (október 2015). V roku 2016 sme opäť spolupracovali na projekte s Aj Ty v IT.

Dávame do pozornosti projekt na darcovskom portáli Dobrá krajina na podporu vysokoškoláčok, ktoré študujú netechnický odbor, dovzdelať sa v oblasti IT a zlepšiť svoj profesijný záber.


spoluprácaFakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

S Fakultou informatiky a informačných technológií spolupracujeme od roku 2011. V rámci praktických cvičení telekomunikačných predmetov poskytujeme študentom prístup do verejnej telekomunikačnej siete.

V predmetoch výučby zameranej na telekomunikačné technológie poskytuje spoločnosť VM Telecom možnosť pripojenia na modernú telefónnu technológiu VoIP všetkým študentom, čím umožňuje pripájať ich projekty priamo do verejnej telefónnej siete. Študenti tak overujú funkčnosť najnovších technológií v praxi so skutočným operátorom. Vďaka tejto spolupráci FIIT vychováva vysoko kvalifikovaných profesionálov s okamžitým uplatnením v praxi.

doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD

Máte záujem o podporu vzdelávania v našej oblasti? Neváhajte nás kontaktovať ohľadom bližších informácií.