Klapky a ich využitie


Slovo klapka môže v rôznych kontextoch znamenať niečo iné, no v telekomunikačnom svete je vždy spojená s ústredňou. Klapka (extension) má spravidla 2, 3 alebo 4 čísla a zabezpečuje distribúciu hovoru tam, kam sa majú dostať. Hovory je možné poslať rovno na klapky do telefónov, kde ich môžeme zdvihnúť, no môžu byť smerované aj do odkazovej schránky, hlasového menu, do čakacieho radu a podobne. Samotné telefónne čísla nie je možné takto nastavovať a preto je potrebné využívať ústredňu s klapkami, ktoré takéto funkcie ovládajú.


Na samotnú klapku je možné sa dovolať iba z inej klapky na tej istej ústredni. Ak by sme chceli, aby bol telefón, na ktorom je klapka nastavená, dostupný aj z telefónov mimo ústredne – napríklad mobilov, zo zahraničia, či pevnej linky ktorá nie je súčasťou ústredne, je potrebné na klapku nastaviť geografické telefónne číslo (telefónne číslo získate v rámci našich hlasových programov VIPTel).


Na klapke je možné nakonfigurovať rôzne nastavenia, nižšie uvádzame najčastejšie využívané:

  • na klapke môžu zvoniť prichádzajúce hovory viacerých telefónnych čísel


  • 3 telefonne cisla smerovane na 1 klapku VIPTel virtualna ustredna klapky

  • je možné si vybrať a funkčným kódom zvoliť akým telefónnym číslom sa bude hovor reprezentovať pri volaní na číslo mimo ústredne  • pri nezdvihnutí hovoru je možné klapku po určitom čase presmerovať na inú klapku, mobilné číslo, alebo v kombinácii s ďalšími funkciami ústredne do odkazovej schránky, do hlasového menu, atď.
Pozrite si aj ďalšie užitočné základné funkcie ústredne

Klapky
Vyzváňacie skupiny
Prepájanie hovorov
Presmerovanie hovoru
Časové podmienky
Hudba pri čakaní
Odkazová schránka
Prepojenie kancelárií
Telefónny zoznam
Hlášky
Vzdialené vyzdvihnutie hovoru