Prepojenie kancelárií


V prípade, že máte viacero kancelárií alebo pobočiek, určite oceníte možnosť ich prepojenia prostredníctvom virtuálnej ústredne. Vďaka nej si budete môcť jednoducho volať medzi klapkami a prepájať hovory aj v rámci celého Slovenska a ešte aj ušetríte poplatky za viacero menších ústrední.

Každá pobočka môže mať pridelené podľa svojej geografickej lokality a pre lepšiu prehľadnosť by sme odporúčali podľa tohto čísla rozlíšiť aj čísla klapiek či vyzváňacích skupín. Výborným príkladom využívania tejto funkcie je náš spokojný zákazník Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá má 17 rôznych súčastí na rôznych miestach, ktoré sú prepojené našou ústredňou.

Príklad prepojenia pobočiek s virtuálnou ústredňou VIPTel.

Pozrite si aj ďalšie užitočné základné funkcie ústredne

Klapky
Vyzváňacie skupiny
Prepájanie hovorov
Presmerovanie hovoru
Časové podmienky
Hudba pri čakaní
Odkazová schránka
Prepojenie kancelárií
Telefónny zoznam
Hlášky
Vzdialené vyzdvihnutie hovoru