Zoznam aktuálnych dokumentov VIPTel

Všeobecné dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky platné od 25.05.2018 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Reklamačný poriadok platný od 1.1.2015 stiahnuť dokument vo formáte PDF

Cenníky

Cenník programov VIPTel stiahnuť dokument vo formáte PDF
Cenník hovorov na špeciálne čísla stiahnuť dokument vo formáte PDF

Zmluvy a dodatky

Zmluva o pripojení stiahnuť dokument vo formáte PDF
Dodatok k Zmluve o pripojení PO stiahnuť dokument vo formáte PDF
Dodatok k Zmluve o pripojení FO stiahnuť dokument vo formáte PDF
Dodatok k Zmluve o pripojení FO podnikateľ stiahnuť dokument vo formáte PDF

Reklamačný formulár

Sprievodný list k reklamácii tovaru stiahnuť dokument vo formáte PDF

Archív dokumentov

  Všeobecné obchodné podmienky platné do 25.05.2018                      stiahnuť dokument vo formáte PDF

Všeobecné obchodné podmienky platné do 10.11.2016 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Cenník hovorov na špeciálne čísla platný do 4.8.2017 stiahnuť dokument vo formáte PDF