Prenos telefónneho čísla

prenos čísla

S prenosom čísla vám radi pomôžeme, stačí iba postupovať podľa nášho návodu.

Ak ešte nie ste náš zákazník:

  1. objednajte si program VIPTel,
  2. priamo pri objednávke programu VIPTel zvoľte možnosť požadujem prenos telefónneho čísla od iného operátora,
  3. pošlite nám podpísanú objednávku.

Ak už ste naším zákazníkom:

  1. zašlite nám e-mailom na info@viptel.sk informáciu o odovzdávajúcom operátorovi,
  2. pripíšte aj telefónne číslo, ktoré chcete preniesť v plnom tvare aj s geografickou predvoľbou,
  3. nezabudnite uviesť vaše identifikačné údaje.

Od daného momentu je celý proces prenosu telefónneho čísla na nás. O procese prenosu vás budeme informovať.


Dôležité informácie:

Do siete VIPTel si môžete preniesť akékoľvek slovenské telefónne číslo pevnej linky s geografickou predvoľbou. Ak máte záujem o prenesenie čísla 0650 a skrátených čísel 16 xxx, 17 xxx alebo 18 xxx, je tento prenos možný, ak ho podporuje váš súčasný operátor. V prípade záujmu pre Vás radi túto informáciu preveríme.

Pred prenosom

Pred prenosom telefónneho čísla nepodávajte výpoveď zmluvy vášmu pôvodnému operátorovi. Výpoveď zmluvy pred prenosom spôsobí, že vaše pôvodné telefónne číslo nebudete môcť preniesť. Ukončenie zmluvy s vaším pôvodným operátorom bude iniciované automaticky v deň ukončenia prenosu telefónneho čísla.

Pri prenose telefónneho čísla sú obvykle zrušené aj doplnkové služby (internet a pod.) uvedené v rovnakej zmluve, na ktorej sa nachádza hlasová služba. Pre detailné informácie o podmienkach kontaktujte vášho pôvodného operátora alebo oddelenie služieb zákazníkom na info@viptel.sk alebo +421 (0)2 20 28 20 28.

Trvanie prenosu telefónneho čísla

Proces prenosu telefónneho čísla trvá 5 pracovných dní, ak podpísanú žiadosť o prenos telefónneho čísla doručíte v pracovný deň do 16:00.

Dovolateľnosť čísla počas prenosu a jeho nastavenie v sieti VIPTel

Telefónne číslo s údajmi pre jeho nastavenie nájdete v zákazníckej zóne ešte pred samotným prenosom (zvyčajne 1 deň pred prenosom), aby ste mohli vykonať nastavenia svojich VoIP zariadení. Telefónne číslo však bude v sieti VIPTel dovolateľné až po ukončení prenosu zo siete pôvodného operátora.

Prenášané číslo nemusí byť dovolateľné v deň prenosu medzi 12:00-18:00 z technických príčin.

Poplatky za prenos telefónneho čísla

Prenos telefónnych čísel je bez poplatku, okrem prenosu telefónneho čísla zo siete Telekom. Poplatok pri prenose jednoduchého telefónneho čísla je 8,50 € s DPH/1 telefónne číslo. V prípade prenosu skupinového čísla je poplatok 30 € s DPH /1 skupinové číslo.

V prípade nejasností ako postupovať pri prenose telefónneho čísla od vášho súčasného operátora nás kontaktujte, prosím, na info@viptel.sk alebo +421 (0)2 20 28 20 28.