Presmerovanie hovorov


Presmerovanie hovorov (call forwarding) je jedna zo základných funkcií ústredne. Presmerovať je možné samostatne každú klapku, vyzváňaciu skupinu, alebo aj čakací rad. V kombinácii s ďalšími funkciami ústredne, ako napríklad časové podmienky, či odkazová schránka, je možné hovory presmerovať najrôznejšími spôsobmi.PRO TIP: Presmerovanie klapiek je možné manažovať aj v rozhraní PBX managera.

Existujú rôzne typy presmerovaní:
  • Po určitom zazvonení - hovor sa presmeruje napríklad po 5-tich zazvoneniach

  • Mimo pracovnej doby - v kombinácii s funkciou časové podmienky je hovor možné presmerovať v čase, kedy nie ste pri svojom telefóne

  • V prípade nedostupnosti - hovory sa presmerujú v prípade, že bude klapka nedostupná z akéhokoľvek dôvodu (napr. vypnutý telefón, nefunkčný internet a pod.)

  • Vždy - presmerované budú všetky hovory


Ukážka presmerovania hovorov vďaka virtuálnej alebo hardvérovej ústredni VIPTel


Pozrite si aj ďalšie užitočné základné funkcie ústredne

Klapky
Vyzváňacie skupiny
Prepájanie hovorov
Presmerovanie hovoru
Časové podmienky
Hudba pri čakaní
Odkazová schránka
Prepojenie kancelárií
Telefónny zoznam
Hlášky
Vzdialené vyzdvihnutie hovoru