Konferenčné hovory
Telekonferencia


Telekonferencia je funkcia ústredne, vďaka ktorej môžete spojiť viacerých ľudí do jedného hovoru bez ohľadu na to, kde sa aktuálne nachádzajú. Či už ide o spojenie kolegov z jedného, či viacerých tímov z iného mesta alebo krajiny, vašich partnerov či zákazníkov, do konferenčného hovoru môžete zapojiť aj účastníkov, ktorí využívajú telefón mimo vašej telefónnej siete. Spoločný hovor je umožnený vďaka tzv. konferenčnej miestnosti, ktorá ma vlastné telefónne číslo. Na konferenciu sa dostanete zavolaním telefónneho čísla, ktoré bude pre danú telekonferenciu vyhradené. Je, samozrejme, možné zriadiť toľko konferenčných miestností, koľko budete potrebovať.

Konferenčné hovory ocenia napríklad:

  • firmy, ktoré majú pobočky v rôznych miestach vo svete a ich zamestnanci z rôznych tímov sa potrebujú naraz spojiť,
  • obchodníci, ktorí dodávajú riešenie pre zákazníka spoločne s ďalším business partnerom potrebujú zákazníkovi vysvetliť navrhované riešenie a súvislosti,
  • manažéri, ktorí sú na služobnej ceste a potrebujú sa spojiť so svojim tímom
  • veľké pracovné tímy, ktoré mávajú diaľkové porady a potrebujú naraz všetkým kolegom odprezentovať nové riešenia či postupy

Bezpečnosť

Bezpečnosť je, samozrejme, na prvom mieste, preto je miestnosť zabezpečená PIN kódom a telefónnym číslom

  • do konferenčnej miestnosti sa je možné dostať iba v prípade, že poznáte jej telefónne číslo
  • následne je na prihlásenie potrebný 6 miestny PIN kód
  • k PIN kódu má prístup iba administrátor, ktorý ho ďalej môže spravovať a distrobuovať účastníkom konferencie
PRO TIP:

Privítajte účastníkov v konferenčnej miestnosti personalizovanou hláškou, ktorú nahráme podľa vašej požiadavky.

Konferenčná miestnosť - telekonferencia VIPTel



Pozrite si aj ďalšie užitočné pokročilé funkcie ústredne

Automatická spojovateľka IVR - hlasové menu
Nahrávanie hovorov
Čakacie rady
Virtuálny fax
Reporty a štatistiky
Konferenčné hovory a telekonferencia
Prehľad nevybavených hovorov
Správa čakacích radov