Obec Dolné Plachtince

fiit

VIPTel bol v čase nášho prieskumu trhu jediným prijateľným VoIP riešením, navyše príjemne prekvapí cenou za hovory. Zatiaľ sme nezaznamenali výpadok služieb alebo prejav zníženej kvality z technického hľadiska. Zákaznícka podpora VIPTel je príjemná, kvalifikovaná a ochotná flexibilne reagovať na požiadavky zákazníka. Dosledujú aj za vás úlohu do úspešného konca. Všetko vyriešia spoľahlivo a hneď, ako je to možné. Odporúčam všetkým starostom odhodlať sa k zmene, pretože riešenie VoIP od VIPTelu je lacnejšie, kvalitné, rozšíri možnosti telefonovania na novú úroveň. Celá výmena telefónov sa dá stihnúť za jeden pracovný deň od podpisu zmluvy. Vo VIPTeli vám všetko podrobne vysvetlia, poradia, vypracujú ponuku ušitú presne pre vás na mieru. Odporúčam najmä, ak máte školy a škôlky, dáte im VoIP telefóny a voláte s nimi v sieti VIPTel zadarmo. Po prenesení čísla vám ostávajú všetky geografické čísla. VIPTel je výborná ukážka ako majú VoIP služby v praxi vyzerať.

Mesto Krupina

Prvotnou požiadavkou bolo zníženie finančných nákladov na prevádzku. Pri rovnakom mesačnom využívaní objemu hlasových služieb sme od 1. mesiaca dokázali ušetriť 100,-€ mesačne oproti predchádzajúcemu poskytovateľovi týchto služieb. Čo sa týka kvality hlasových služieb, je na vysokej úrovni (samozrejme za predpokladu kvalitného hardvérového vybavenia v našej inštitúcii). Zákaznícka podpora je vysoko profesionálna, flexibilná a maximálne ústretová. S doterajšími pozitívnymi skúsenosťami so spoločnosťou VIPTel budeme určite odporúčať tieto služby svojim známym (minimálne tým, ktorí pôsobia v podobnej oblasti - územná samospráva).

Referencia spokojnosti a skúsenost mesta Krupina so službami VIPTel

Obec Rudná

"Nakoľko v našich kanceláriách nemáme kvôli architektúre budovy dobrý mobilný signál, jediné riešenie na úspešnú komunikáciu s verejnosťou je pevná linka. Dlho sme hľadali možnosť, ktorá by nám vyhovovala. Pri hľadaní samozrejme zohrali veľkú úlohu cena, kvalita hovorov a technické požiadavky. Služby od VIPTel-u sa nám zdali cenovo prijateľné a najmä nenáročné na inštaláciu. Všetky administratívne záležitosti boli vďaka ochote pracovníkov na zákazníckej linke vybavené veľmi rýchlo, za čo by sme sa im aj touto cestou radi poďakovali. Priame linky do kancelárií oceňujú nielen zamestnanci úradu ale aj široká verejnosť. Oceňujeme najmä fakt, že pri volaní niektorého zo zamestnancov občania nemusia čakať na prepojenie spojovateľom, alebo čakať na linke, ktorá bola do teraz takmer neustále obsadená. S kvalitou hovorov sme nadmieru spokojní, nakoľko počas hovoru nedochádza k šumeniu, rušeniu, praskaniu a podobne, ako tomu bývalo na analógovej linke. Veľmi oceňujeme a chválime aj mobilnú aplikáciu, kvôli ktorej môžeme mať pevnú linku neustále so sebou, nech sme kdekoľvek. V súčasnosti náš úrad používa ešte vlastnú pobočkovú ústredňu, ale do budúcna určite zvážime modernizáciu celej našej telefónnej siete ústredňou od VIPTel-u. Celkovo sme s hlasovými službami spokojní a sme radi, že môžeme poskytnúť referenciu pre spoločnosť VIPTel. Jednoznačne môžeme spoločnosť odporučiť len s pozitívnymi ohlasmi všetkým našim známym a partnerom."

Itcomplet, s.r.o.

Pred začatím využívania služieb VIPTel sme používali mobilný telefón so SIM kartou, čo bolo postupom času úplne nevyhovujúce. Zamestnanci daný telefón nesledovali, nekontrolovali zmeškané hovory a nekontaktovali klientov spätne. Ďalšiu vec, ktorú sme potrebovali vyriešiť, bola obsluha linky počas víkendov a sviatkov a taktiež prepojenie na jednotlivého zamestnanca, keďže sa nezdržiavajú pri sebe. Samozrejme, pred výberom služby sme kontaktovali viac poskytovateľov, avšak pracovníci VIPTel boli jediní, ktorí reagovali na naše požiadavky takmer okamžite. Behom pár hodín nás kontaktovali s možnosťami riešenia našich potrieb a pripravili nám cenovú ponuku. Kvalita poskytovaných služieb je na veľmi vysokej úrovni. Od začiatku spolupráce sme nemuseli ani raz riešiť akýkoľvek technický problém. VIPTel je služba, ktorú využívate a uľahčuje vám prácu, no inak o nej ani neviete. Pri zapájaní sme nemuseli riešiť žiadne požiadavky okrem základných nastavení pri spustení ústredne. Tiež oceňujeme ochotu technickej podpory pomôcť nastaviť VOiP telefóny aj keď nie sú zakúpené vo VIPTel-i. Máloktorá spoločnosť je ochotná venovať pozornosť zariadeniam, ktoré neboli zakúpené priamo u nich. Určite by sme odporúčali služby VIPTel-u každému, kto by potreboval podobné riešenie.

Logo spoločnosti Itcomplet.sk ku referencii spokojnosti služieb VIPTel.

FYTOPHARMA

Logo spoločnosti FYTOPHARMA pre referenciu spokojnosti so službami VIPTel.

Využívanie služieb VIPTel nám určite pomohlo k lepšej komunikácii v našej spoločnosti. Výhodou sú konferenčné hovory, ktoré sú živé, účinné a šetria čas. Kvalita je ustálená, v prípade neprítomnosti je k dispozícii odkazovač. Raz, alebo dva razy sme sa obrátili na zákaznícku podporu spoločnosti VIPTel a naše požiadavky boli vždy riešené včas a k našej spokojnosti. Riešenie VIPTel by sme určite odporučili našim známym aj obchodným partnerom, keďže sme vďaka nemu znížili naše náklady na telefonovanie.

KOVIAN

Prešli sme od čisto „mobilného“ riešenia na vlastnú fyzickú ústredňu, avšak vždy sme narážali na veci, ktoré sme chceli implementovať, no technicky to nebolo možné. Oslovili sme preto VIPTel, ktorý zareagoval veľmi svižne a všetko nám nastavil podľa našich predstáv. Služby, ktoré využívame hodnotíme veľmi kladne, nakoľko všetko funguje hladko. Na začiatku sa objavilo pár drobných problémov, ktoré boli odstránené. Zákaznícka podpora je na veľmi dobrej úrovni a nikdy sa nestalo, že by nejaká požiadavka nebola nedoriešená. VIPTel by som odporučil každému, kto potrebuje efektne riešiť internú komunikáciu v rámci firmy, ale aj navonok so zákazníkom.

Kovian logo, referencia

JUTEX

Logo spoločnosti JUTEX pre referenciu spokojnosti so službami VIPTel.

V našej spoločnosti sme potrebovali vymeniť dosluhujúcu digitálnu telefónnu ústredňu za moderné riešenie založené na IP technológiách. Na základe odporúčaní sme sa rozhodli pre spoluprácu so spoločnosťou VIPTel. Nové riešenie nám v značnej miere zjednodušilo správu zariadení a rozširovanie siete o nové telefóny. S kvalitou hlasových služieb sme spokojní, v prípade potreby vedia všetky technické záležitosti operatívne riešiť technici zo spoločnosti VIPTel. So zákazníckou podporou sa komunikuje dobre, požiadavky sú riešené promptne k našej spokojnosti. Služby VIPTel by sme určite odporučili aj našim obchodným partnerom.

Medusa GROUP

Medusa Group

Na VIPTel sme sa obrátili v roku 2012 s požiadavkou zriadenia čísla pre infolinku, na ktorú nám naši zákazníci budú môcť volať bezplatne. Aby sme pre zákazníkov boli vždy k dispozícii, potrebovali sme toto číslo počas prevádzkovej doby presmerovať na mobil a mimo prevádzkovej doby infolinky púšťať nahratú hlášku s informáciami o zastihnutí. Realizácia našich požiadaviek zo strany VIPTel bola promptná a za dobrú cenu. Riešenie bolo navrhnuté efektívne a so službami VIPTel sme spokojní. Navyše aj všetky dodatočné objednávky a požiadavky z našej strany boli vždy riešené flexibilne a včas. Riešenia VIPTel by sme rozhodne odporučili aj svojim známym alebo obchodným partnerom.

FUNKI PUNKI

VIPTel sme oslovili s cieľom prepojiť naše prevádzky tak, aby sme sa mohli kedykoľvek rýchlo a lacno dohovoriť. Od prvého zapojenia až dodnes sme nezaznamenali ani jeden výpadok služby, naopak spojenie je kvalitné a oproti mobilnej sieti takmer okamžité. Po rokoch používania mobilných telefónov sme boli prekvapení rýchlosťou a pohodlím používania pevnej linky. Dobrú skúsenosť sme mali aj so službou technickej podpory pri nastavovaní telefónov. Služby VIPTel môžem odporučiť každému, kto hľadá pohodlnú a rýchlu alternatívu k mobilným telefónom, najmä pri prepojení viacerých prevádzok a kancelárií.

fiit

M2 business

Naša spoločnosť pôsobí v rôznych oblastiach, od zakladania a predaja spoločností, cez poskytovanie virtuálnych sídiel, až po vymáhanie pohľadávok. Máme celkovo 15 zamestnancov a potrebovali sme komplexné riešenie hlasových služieb v našich spoločnostiach. Rozhodli sme sa pre komplexné riešenie VIPTel s ústredňou VIPTelisk a telefónmi CISCO. Ceny hovorov do zahraničia, ale i v SR sú vyníkajúce a kvalita hovoru je výborná. Personál na obchodnom oddelení ako i na technickej podpore, poskytuje kvalitné služby. Služby vašej spoločnosti môžem len odporučit.

fiit

WMJ company

WMJ company

Od VIPTelu sme potrebovali prevziať služby od predošlého poskytovateľa a zachovať kontinuitu služby. S poskytovanými službami sme spokojní, naše požiadavky sú riešené operatívne a včas. VIPTel by sme odporučili aj svojim známym a obchodným partnerom.

Palkovič - ekonomika, účtovníctvo

VIPTel nám pomohol vyrešiť našu hlavnú požiadavku - klienti môžu vybaviť všetky svoje požiadavky na jedno telefónnom čísle, pričom sú hovory rozdeľované podľa zamestnancov na pobočkách do Košíc a do Bratislavy. S kvalitou služieb aj zákazníckej podpory sme veľmi spokojní. Riešenie sme si vyskúšali ešte pred spustením ústredne a všetko nám vyhovovalo. Mali sme aj 2 mimoriadne požiadavky a obe boli vybavené expresne rýchlo. Služby VIPTel by sme určite odporúčali našim známym a obchodným partnerom. Sami sme VIPTel linku zriadili aj do ďalšej našej prevádzky s iným zameraním, kde pre zákaznícku podporu využívame službu API.

Referencia pre VIPTel od Palkovič - ekonómia, účtovníctvo

2imPress

"Služby od firmy VIPTel považujeme za kvalitné riešenie komunikácie v rámci našej spoločnosti a s našimi dodávateľmi a odberateľmi. Kvalita poskytovaných služieb je dobrá, maličká nevýhoda je, že je to poskytované prostredníctvom internetu, no inak sme spokojní. Skúsenosti so zákazníckou podporou sú našťastie minimálne, no vždy boli riešené spoľahlivo. Pevnú linku od VIPTel sme riešili aj pre našu druhú prevádzku a odporúčali by sme ju využívať aj našim obchodným partnerom."

Specta

fiit

Hlasové služby VIPTel využívame od roku 2008. S poskytovanými službami sme spokojní a navyše sa nám náklady na telefonické služby za celé obdobie znížili.

Lexika

Riešenie spoločnosti VIPTel nám pomohlo k jednoduchšej internej komunikácií ako aj lepšej komunikácii s našimi klientmi. Vďaka flexibilnej a ochotnej zákazníckej a technickej podpore bol prechod z klasickej ústredne do cloudu plynulý a bez problémov. Naše dodatočné požiadavky na rozličné zmeny či nastavenia boli vždy počas uplynulých 5 rokov spracované rýchlo a spoľahlivo. Služby spoločnosti VIPTel určite odporúčame využiť aj iným obchodným spoločnostiam s požiadavkami na moderné a kvalitné hlasové spojenie.

Nedelka Kubáč advokáti

Potrebovali sme funkčný VoIP telefónny systém, preto sme sa rozhodli pre VIPTel. Služby sú kvalitné, máme dobré skúsenosti, všetko je vyriešené včas a flexibilne. VIPTel by sme odporúčali aj svojim známym a partnerom.

nedelka-kubac

Dobrovoľný hasičský zbor Beluša - Hloža

Ponuka, ktorú sme dostali od spoločnosti Viptel, bola funkčne najbližšie k tomu, čo sme potrebovali a cenovo akceptovateľná. S ich riešením máme záruku, že do 10 minút bude kontaktovaný každý člen zboru a budeme mať dovtedy od nich už aj spätnú väzbu. Tým pádom vieme, na koho máme s výjazdom počkať. S týmto riešením sme spokojní a určite by sme ho odporučili aj iným zborom.

hasici_hloza

Slovenský futbalový zväz

Naše prvotné požiadavky na služby VIPTel boli “rozumná” cena, jednoduchá správa riešenia a kompatabilita pri integrácii VoIP na naše interné riešenia. Riešenie od VIPtel-u sme bez problémov otestovali a dodnes nám spoľahlivo slúži. Kvalitu hlasových služieb považujeme za výbornú a stabilnú. Zákaznícka podpora je rýchla a profesionálna, čo oceňujeme hlavne pri rýchlych implementáciách nových požiadaviek. Služby VIPTel sme už aj odporučili našim obchodným partnerom, alebo známym a je príjemné, že sa nám viacerí aj poďakovali za referenciu.

DHZ Moravany nad Váhom

Nároky kladené na DHZO sa zvyšujú (najmä v prípade zborov kategórií „A“, kam patríme aj my) a ním by mala zodpovedať aj funkcionalita používaného zvolávacieho systému. Vďaka možnosti bezplatného testovacieho používania sme sa rozhodli vyskúšať Zvolávací systém VIPTel od bratislavskej technologickej firmy VM Telecom, s.r.o. Poradie oznamovania poplachu (prvý telefonát, druhá SMS) považujem za kľúčové, nakoľko pri iných zvolávacích systémoch sme sa stretli s tým, že ako prvá je odosielaná SMS. Začínalo to zvukom hasičskej poľnice, pokračovalo signálom „HORÍ“ z obecných rozhlasov a cez pípanie SMS-iek sme sa prepracovali k telefonátom. Som presvedčený, že Zvolávací systém VIPTel aktuálne požiadavky 21. storočia spĺňa, dokonca v niektorých ohľadoch aj prevyšuje. Predstavuje jednoducho ovládateľný zvolávací systém, so spôsobom viacnásobnej a viacúrovňovej verifikácie a notifikácie. Pre náš DHZO bolo testovanie cenná skúsenosť, ktorá nám pomohla vybrať pre nás vhodné riešenie. Prečítajte si celú referenciu aj s popisom využívania.

Moravany nad Váhom Referencia

NATUR-PACK

"S prácou spoločnosti VIPTel máme len dobré skúsenosti a ako zákazník využívajúci jej služby môžeme vyjadriť maximálnu spokojnosť. Navrhnuté telekonferenčné a videokonferenčné riešenia denne využívame, prípadné technické problémy sú riešené prakticky okamžite. Služby spoločnosti VIPTel by sme určite odporučili aj našim obchodným partnerom."

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR

"Projekt digitálnej virtuálnej ústredne sme konfigurovali s tímom členov Správnej rady Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (ZVLD SR). Vytvorili sme niekoľko levelov konfigurácie, odlišných podľa spôsobu organizácie práce v ambulanciách prvého kontaktu a úrovne využívania telefonických hovorov. Počas karantény všeobecných lekárov pre kontakt s Covid-19 je možné presmerovanie hovorov s pacientmi na mobilný telefón lekára. Takto môžu potom kolegovia ordinovať aj na diaľku z domu v karanténe. Podobne je možné ústredňu presmerovať v čase neprítomnosti zdravotníkov v ambulancii z akýchkoľvek príčin. VIPTel telefónne ústredne odporúča lekárom prvého kontaktu profesijné združenie ZVLD SR ako efektívne riešenie tejto neľahkej doby a umožnenie pacientom, aby sa svojmu lekárovi dovolali, keď to nutne potrebujú. Toto je cesta, ako zmodernizovať komunikačne všeobecné ambulancie, zaistiť pacientom lepšiu dostupnosť telekonzultácií, zdravotníkom priniesť lepší komfort na primeranej úrovni. Vzájomná spolupráca s VIPTel pokračuje aj osobnou účasťou jej zástupcov na každoročnom podujatí FESTIVAL KAZUISTÍK v Nižnej nad Oravou, kde sa zdravotníci z celého Slovenska môžu osobne oboznámiť s týmito modernými technológiami. Bližšie informácie o Festivale kazuistík nájdu lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci na registračnom portále účastníkov: www.lekor.eu."

MUDr. Peter Marko, MPH

"Príchod pandémie Covid-19 od 9.marca 2020 znamenal úplnú zmenu organizácie práce v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. Obmedzenie osobného kontaktu medzi pacientami, aj so zdravotníkmi prinieslo urgentnú potrebu zavedenia telemedicíny. Nevyhnutným predpokladom bolo našťastie funkčné e-Zdravie s elektronickým predpisom eReceptov. Podstatnú časť našich pacientov tvoria seniori, sociálne odkázaní a marginalizované rómske komunity. V tejto skupine klientov prichádza reálne do úvahy iba telefonická forma komunikácie s našou ambulanciou. Elektronické objednávanie, videokonzultácia aj e-mailová pošta sú využívané v týchto kategóriách iba okrajovo. Virtuálna telefónna ústredňa VIPTel ZVLD v našej ambulancii zásadným spôsobom uľahčila komunikáciu pacientov so sestrami i lekárom.

Kvalita poskytovaných služieb je na úrovni modernej doby a súčasných technológií. Pacienti si môžu zvoliť, s ktorým zdravotníkom potrebujú telefonicky rozpávať, ústredňa im dá na výber. Hovory pacientov na jedno telefónne číslo ambulancie môžu prebiehať súčasne na dvoch telefónnych aparátoch. V prípade vyššieho počtu súčasne volajúcich sú zaradení do poradia čakajúcich s hudobnou hláškou. Pokiaľ potrebuje pacient počas jedného hovoru konzultovať so sestrami i lekárom, môžeme si hovor navzájom i viackrát prepájať, takže nemusí telefonovať opakovane. V prípade sporných hovorov si ich môžeme prehrávať z digitálneho záznamu v archíve, čo je dôležitá funkcionalita aj z právneho hľadiska. Za prednosť VIPTel považujem kvalitný a rýchly zákaznícky servis a ochotu prispôsobiť konfiguráciu digitálnej ústredne individuálnym požiadavkám konkrétnej ambulancie, keďže každé zdravotnícke zariadenie pracuje v iných podmienkach, s odlišnou organizáciou práce. So zákazníckou podporou VIPTel som maximálne spokojný. Moje požiadavky a prípadné vylepšenia v nastaveniach ústredne boli vyriešené obratom. Zároveň som uvítal komplexnosť služieb VIPTel v zmysle komplexného hardverového zabezpečenia, zahŕňajúceho dodanie optimalizovaných VOIP telefónnych prístrojov pre našu ambulanciu."

MUDr. Viera Stančíková

"V septembri 2020 som prebrala ambulanciu všeobecného lekára a od začiatku sme sa museli denne vysporiadavať s náporom telefonátov, hlavne v ranných hodinách, kedy si ľudia chceli objednať predpis liekov, denne aj 20 telefonátov. Preto sme sa rozhodli pre telefónnu ústredňu, kde si pacienti objednajú lieky formou odkazu na záznamníku. Využívame aj možnosť neprepájať hovory v určitom čase, alebo odoslanie hromadnej sms z nášho čísla. Odvtedy ako využívame VIPTel je práca na ambulancii oveľa kľudnejšia a pacienti sa už nesťažujú, že sa k nám nevedia dovolať. Veľká výhoda je možnosť upraviť hlášky ústredne. Tým vieme pacientom oznámiť dovolenku, iné zmeny na ambulancii alebo možnosť prepojenia s ambulantným softvérom, kde sa nám priamo zobrazuje meno volajúceho.

VIPTel môžem len odporúčať, určite uľahčí prácu nielen všeobecným lekárom."

HOPIN Taxi služba

"V praxi využívame riešenie VIPTel na notifikovanie zákazníka, keď príde vodič našej taxislužby na adresu, na ktorú si ho zákazník objednal. Využívame službu prehratia hlasovej nahrávky, ktorej kvalita je výborná a spĺňa presne to, čo sme od služby očakávali. Zákaznícka podpora reaguje promptne a vyrieši každú našu požiadavku. Na základe našej skúsenosti by sme určite VIPTel riešenie odporúčali obchodným partnerom."

Relaxos

Hlasové služby VIPTel nám boli doporučené ako služby s vysokou kvalitou a atraktívnymi cenami. Využívame ich od roku 2010 a doporučenie, ktoré sme vtedy dostali môžem len potvrdiť. Po zmene VoIP providera a nasadenia SIP trunku VIPTel sa nám mesačné náklady na telefonáty nášho call centra znížili takmer o 30%. Navyše sme získali webové rozhranie s viacerými funkcionalitami a štatistikami prevádzky.

Domalenka

S VIPTelom sme vyriešili nepraktické podávanie telefónov pri vybavovaní objednávok a zvýšili kontrolu nad vybavovaním telefonických objednávok. Ďalšie výhody VIPTel služieb sú v tom, že môže bežať súčasne viac hovorov, chodia nám e-maily o zmeškaných hovoroch, aj keď klient len raz prezvoní, proste už nám netečie ani jeden hovor. Ak sme nedostupní, tak nám nechajú klienti odkaz, ktorý nám príde do e-mailu vo forme nahrávky a nemusíme hľadať manuálne vo výpisoch, že či klienta predajca kontaktoval alebo nie. Kvalita poskytovaných služieb a zákaznícka podpora od VIPTelu je na vysokej úrovni. Určite by sme odporučili VIPTel riešenia obchodným partnerom. Ľutujeme, že sme si neobjednali vaše služby skôr.

Dertour

Po 8 rokoch fungovania na IP Telefonii od spol. Slovak Telekom nám už nepostačovali služby, ktoré ponúkali. Hľadal som nové a modernejšie riešenie. Hľadal som prostredníctvom Google a našiel som niekoľkých poskytovateľov služieb, ktoré som si stanovil ako nevyhnutné pre naše ďalšie fungovanie. Po preštudovaní ponúk 4 operátorov som sa nakoniec rozhodol pre ponuku VIPTel. Kontaktoval som 2 klientov spol. podľa referencií na stránke a bolo rozhodnuté. Implementácia, kvalita služieb a zákaznícka podpora sú na vysokej úrovni. Vždy sa dá na všetkom dohodnúť. Podstatou je, že pokiaľ viete čo potrebujete a viete to zadefinovať tak pre VIPTel nie je takmer nič problém. Vrelo by som ich služby doporučil komukoľvek v mojom okolí.

dertour

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Využívanie služieb VIPTel nám výrazne zjednodušilo integráciu a implementáciu telefonovania v novej budove fakulty a zreteľne znížilo náklady na prevádzku telefónnej siete. Naši zamestnanci majú prístup do telefónnej siete s nižšími režijnými nákladmi s možnosťou používať svoje pracovné telefóny flexibilne.

fiit

Univerzita Komenského v Bratislave

univerzita komenskeho v bratislave

Na spoločnosť VIPTel sme sa ako na dodávateľa obrátili s požiadavkou na vytvorenie telefónneho riešenia, ktoré zohľadňuje viacero špecifík prostredia Univerzity Komenského. Zo strany spoločnosti sme sa stretli s veľmi otvoreným, ochotným a profesionálnym prístupom a napriek komplikovanosti viacerých z našich požiadaviek sa ich podarilo všetky naimplementovať a uviesť do praxe. Výsledné riešenie nám tak umožňuje fungovať presne podľa našich predstáv, bez umelých obmedzení na funkcionalitu či procesy. Servisné požiadavky postupované na zákaznícku podporu sú vždy vyriešené flexibilne a včas, k našej plnej spokojnosti. Preto by sme rozhodne služby spoločnosti VIPTel odporučili každému, koho cieľom je mať kvalitné telekomunikačné riešenie.

DOXXbet

"Spoločnosť DOXXbet pôsobí v oblasti, kde je kontakt so zákazníkom kľúčový. Z tohto dôvodu sme potrebovali silného a stabilného partnera, ktorý by nám zabezpečil hlasové služby. Našli sme ho v spoločnosti VIPTel. Poskytované hlasové služby sú nadpriemerné. Zvuk je čistý, hovory nesekajú a nevypadávajú. Oceňujeme aj kompatibilitu s našou telefonickou ústredňou. Z pohľadu zákazníckej podpory vyzdvihujeme aj prístup agentov, ktorí ochotne pomohli s nastavením a sprevádzkovaním infolinky. Prístup do zákazníckeho rozhrania s možnosťou rôznych podporných nastavení, ako je napríklad presmerovanie hovorov na iné telefónne číslo na niekoľko kliknutí, je rovnako veľmi vítanou funkciou. VIPTel môžeme len odporučiť každému, kto potrebuje vyriešiť kontakt so zákazníkom."

Logo spoločnosti DOXXbet ku referencii spokojnosti služieb VIPTel.