Referencie

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR

"Projekt digitálnej virtuálnej ústredne sme konfigurovali s tímom členov Správnej rady Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky (ZVLD SR). Vytvorili sme niekoľko levelov konfigurácie, odlišných podľa spôsobu organizácie práce v ambulanciách prvého kontaktu a úrovne využívania telefonických hovorov. Počas karantény všeobecných lekárov pre kontakt s Covid-19 je možné presmerovanie hovorov s pacientmi na mobilný telefón lekára. Takto môžu potom kolegovia ordinovať aj na diaľku z domu v karanténe. Podobne je možné ústredňu presmerovať v čase neprítomnosti zdravotníkov v ambulancii z akýchkoľvek príčin. VIPTel telefónne ústredne odporúča lekárom prvého kontaktu profesijné združenie ZVLD SR ako efektívne riešenie tejto neľahkej doby a umožnenie pacientom, aby sa svojmu lekárovi dovolali, keď to nutne potrebujú. Toto je cesta, ako zmodernizovať komunikačne všeobecné ambulancie, zaistiť pacientom lepšiu dostupnosť telekonzultácií, zdravotníkom priniesť lepší komfort na primeranej úrovni. Vzájomná spolupráca s VIPTel pokračuje aj osobnou účasťou jej zástupcov na každoročnom podujatí FESTIVAL KAZUISTÍK v Nižnej nad Oravou, kde sa zdravotníci z celého Slovenska môžu osobne oboznámiť s týmito modernými technológiami. Bližšie informácie o Festivale kazuistík nájdu lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci na registračnom portále účastníkov: www.lekor.eu."

MUDr. Peter Marko, MPH, všeobecný lekár pre dospelých, člen Správnej rady ZVLD SR

ZVLD - Referencia
Späť na zoznam referencií