Potrebujete poradiť?

questions
Zvýrazni FAQ:

VIPTel program si môžete objednať jednoducho a rýchlo vyplnením objednávkového formulára, kde si vyberiete program a požadované doplnkové služby a zariadenia. Po vyplnení objednávkového formulára vám bude vygenerovaná Zmluva o pripojení. Dokument je potrebné vytlačiť, podpísať a preskenovaný odoslať podľa pokynov na stránke. Po odoslaní potrebných dokumentov môžete telefonovať už v priebehu toho istého pracovného dňa. Pre objednanie programu VIPTel budete potrebovať kópiu dokladu totožnosti (ak ste fyzická osoba).

VIPTel programy zriadime do 24 hodín (počas pracovného týždňa), zvyčajne však do niekoľkých minút od prijatia podpísanej Zmluvy o pripojení.

Platby za programy VIPTel prebiehajú bankovým prevodom. Faktúra je doručená vždy na začiatku mesiaca. Pri programe VIPTel S je pri nízkych pretelefonovaných sumách menších ako 3 € faktúra doručená štvrťročne. VIPTel v súčasnosti neponúka možnosť kreditnej platby vopred.

Stačí, keď pripojíte vaše zariadenie podporujúce VoIP (telefón, mobil, smartfón či počítač) s VIPTel účtom k akémukoľvek zdroju internetového signálu v zahraničí (hotelová wi-fi sieť, hot-spot v kaviarni, mobilný internet, atď.) a všetky hovory do siete VIPTel budete mať zadarmo, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate vy a kde váš partner. Do všetkých ostatných sietí telefonujete taktiež výhodne a to za bežné tarify ako pri volaniach zo Slovenska, bez akýchkoľvek roamingových poplatkov.

Váš zákazník či známy platí za telefonovanie na toto číslo poplatok* stanovený jeho operátorom za volania do pevnej siete v SR. *Túto informáciu si, prosíme, overte u vášho operátora. Cenníky jednotlivých operátorov sa môžu líšiť.

Pre telefonovanie s programom VIPTel potrebujete akékoľvek moderné internetové pripojenie s nízkym oneskorením (latenciou) a dostatočnou šírkou internetového pásma. Pre vedenie jedného VoIP hovoru je minimálna odporúčaná internetová rýchlosť 256/256 kbit/s. oboma smermi.

Áno s programom VIPTel môžete aj faxovať. VIPTel podporuje plnohodnotné faxovanie na klasické telefónne čísla aj štandard T.38

Áno, je to možné. S programami VIPTel si môžete nastaviť svoje telefónne číslo na ľubovoľný počet zariadení, na ktorých chcete byť dovolateľný (napr. pevná linka doma, smartfón a PC v práci). V prípade, že vám bude niekto telefonovať, budú zvoniť všetky zariadenia a po zdvihnutí ľubovoľného z nich, ostatné zvoniť prestanú. Naopak, v prípade, že chcete volať vy, môžete tak spraviť z ktoréhokoľvek pripojeného zariadenia. Maximálny počet súbežných hovorov, ktoré môžu na vašich telefónnych číslach prebiehať simultánne si nastavíte v Zákazníckej zóne.

O celý prenos telefónneho čísla zo siete iného operátora sa postaráme za vás. Všetky informácie nájdete na podstránke "Prenos telefónneho čísla do siete VIPTel"

 

Poplatky za prenos telefónneho čísla sa platia len zo siete Telekom a ŽT ŽSR.

 • prenos jednoduchého čísla - 8,40 € s DPH
 • prenos skupinového čísla - 30 € s DPH

Prenos telefónneho čísla zo siete iných operátorov je bez poplatku.

 

V slovenskej sieti VIPTel telefonujete medzi sebou zadarmo. Telefonovanie medzi všetkými účastníkmi slovenskej siete VIPTel je bez akýchkoľvek poplatkov. A to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na tento druh volaní nie sú uplatňované žiadne pravidlá či obmedzenia korektného využívania služieb.

Zvýrazni Telefonovanie

 

V slovenskej sieti VIPTel telefonujete medzi sebou zadarmo. Telefonovanie medzi všetkými účastníkmi slovenskej siete VIPTel je bez akýchkoľvek poplatkov. A to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na tento druh volaní nie sú uplatňované žiadne pravidlá či obmedzenia korektného využívania služieb.

 • 02 / 2028xxxx (Bratislava)
 • 02 / 2100xxxx (Bratislava)
 • 02 / 2101xxxx (Bratislava)
 • 02 / 2102xxxx (Bratislava)
 • NDC * / 2289xxx (ostatné oblasti)
 • NDC * / 202xxxx (ostatné oblasti)

* geografická predvoľba oblasti

Stačí, keď pripojíte vaše zariadenie podporujúce VoIP (telefón, mobil, smartfón či počítač) s VIPTel účtom k akémukoľvek zdroju internetového signálu v zahraničí (hotelová wi-fi sieť, hot-spot v kaviarni, mobilný internet, atď.) a všetky hovory do siete VIPTel budete mať zadarmo, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate vy a kde váš partner. Do všetkých ostatných sietí telefonujete taktiež výhodne a to za bežné tarify ako pri volaniach zo Slovenska, bez akýchkoľvek roamingových poplatkov.

Váš zákazník či známy platí za telefonovanie na toto číslo poplatok* stanovený jeho operátorom za volania do pevnej siete v SR. *túto informáciu si prosím overte u vášho operátora, cenníky jednotlivých operátorov sa môžu líšiť.

 

Programy VIPTel poskytujú kvalitu hlasu, ktorá je dosahovaná modernou technológiou, kvalitnými telekomunikačnými zariadeniami a robustnou infraštruktúrou. Sieť VIPTel je prepojená s významnými telekomunikačnými operátormi vo svete a všetky hovory sú smerované iba cez overené a spoľahlivé prepojenia. Kvalita našich služieb je preto rovnaká, alebo lepšia ako pri klasickom telefonovaní.

Telefonovanie s využitím programov VIPTel umožňuje naším zákazníkom komfortne telefonovať zo všetkých zariadení

 • z telefónu podporujúceho VoIP (SIP)
 • z analógového telefónu s využitím VoIP prevodníka
 • z aplikácie na smartfóne
 • z PC alebo notebooku
 • cez pobočkovú ústredňu či cez virtuálnu pobočkovú ústredňu

 

Áno. S programom VIPTel môžete telefonovať do všetkých pevných aj mobilných sietí na celom svete.

Kvalitu telefonovania s programom VIPTel si môžete overiť veľmi jednoducho a to bez akýchkoľvek poplatkov a bez rizika. Objednajte si program VIPTel S, ktorý od nás dostanete bez zriaďovacích či mesačných poplatkov, bez viazanosti a volania v sieti VIPTel máte úplne zadarmo. Pri telefonovaní do iných sieti zaplatíte iba za to, čo pretelefonujete. Ak so službami VIPTel budete spokojný, môžete svoj program kedykoľvek zvýšiť na program VIPTel M či L, ktorý vám poskytne ďalšie výhody volaní. Ak so službami VIPTel nebudete spokojný, jednoducho zmluvu vypoviete bez poplatku alebo prestanete telefonovať a neplatíte ďalšie poplatky.

Pre telefonovanie s programom VIPTel potrebujete:

 • stabilný Internet (napr. DSL, optické pripojenie,..)
 • zariadenie podporujúce VoIP (VoIP telefón, analógový telefón s VoIP prevodníkom, aplikácia na smartfón, počítač či notebook)
 • objednať si jeden z programov VIPTel

Pre telefonovanie s programom VIPTel potrebujete akékoľvek moderné internetové pripojenie s nízkym oneskorením (latenciou) a dostatočnou šírkou internetového pásma. Pre vedenie jedného VoIP hovoru je minimálna odporúčaná internetová rýchlosť 256/256 kbit/s. oboma smermi.

Presmerovanie hovorov je možné realizovať priamo v Zákazníckej zóne alebo cez funkčné kódy. V prípade, že váš VoIP telefón presmerovanie hovoru podporuje, je táto funkcia ľahko nastaviteľná priamo v menu vášho VoIP telefónu.

Nie, pri využívaní programov VIPTel nepotrebujete pevnú IP adresu. Pri využívaní pobočkovej ústredne je potrebné zriadenie pevnej IP adresy.

Je na to veľmi veľa dôvodov. VIPTel poskytuje plnohodnotné služby, plnú zákaznícku podporu a vysokú kvalitu hlasu a prepojenia. S programom VIPTel môžete telefonovať do všetkých sietí a zároveň ste zo všetkých sietí dosiahnuteľný. Z týchto dôvodov sú služby VIPTel vhodné aj na využívanie pri firemnej komunikácií, kde je vyžadovaná prvotriedna kvalitu hlasu a prepojenia.

Ak chcete telefonovať prostredníctvom PC alebo smartfónu, odporúčame vám použiť softvérové telefóny uvedené na podstránke "Ako nastaviť VIPTel v zariadeniach"

Skratka VoIP znamená Voice over Internet Protocol, teda volanie cez Internet. Je to moderná technológia telefonovania, kde je digitalizovaný hlas prenášaný čiastočne, alebo úplne prostredníctvom Internetu.

Na zaručenie dovolateľnosti vytáčajte čísla účastníkov pevných sietí vždy aj s geografickou predvoľbou. Napríklad pre volanie na bratislavské telefónne číslo musíte pred samotným účastníckym číslom vytočiť miestnu predvoľbu Bratislavy 02 aj v prípade, že sa nachádzate v Bratislave. Pri telefonovaní do zahraničia používajte rovnaký postup a pred samotným číslom zvoľte medzinárodnú predvoľbu v tvare 00. Napríklad pri telefonovaní do Českej republiky vytočte pred účastníckym číslom 00420.

 • Pri celoštátnych skrátených číslach (18xxx, 116xxx, 118x, 12xxx, 14xxx) sa nepoužívajú NDC*.
 • Pri regionálnych číslach (16xxx, 17xxx) je potrebné použiť NDC*.

* geografická predvoľba oblasti
Ak využívate službu mimo miesta zriadenia služby VIPTel, využívajte VoIP telefónne číslo.
Vaše VoIP číslo je uvedené v sekcii "Prihlasovacie údaje a prehľad" vo Vašej Zákazníckej zóne. Použijete ho tak, že pred volané telefónne číslo vytočíte predvoľbu 9.

Zvýrazni Programy

VIPTel program si môžete objednať jednoducho a rýchlo vyplnením objednávkového formulára, kde si vyberiete program a požadované doplnkové služby a zariadenia.
Po vyplnení objednávkového formulára vám bude vygenerovaná Zmluva o pripojení a zaslaná na registračný email zadaný v objednávke vo formáte .zip a na otvorenie tejto Zmluvy je potrebné použiť heslo, ktoré ste zadali pri registrácii.
Dokument je potrebné vytlačiť, podpísať a preskenovaný odoslať podľa pokynov na stránke. Po odoslaní potrebných dokumentov, potvrdení a aktivácii Vašej Zákazníckej zóny môžete telefonovať už v priebehu toho istého pracovného dňa. Pre objednanie programu VIPTel budete potrebovať kópiu dokladu totožnosti (ak ste fyzická osoba).
Všetky VoIP programy VIPTel sú so zriadením zadarmo. Každý program v sebe zahŕňa určitý počet geografických čísiel, hlasových kanálov, počet krajín zvýhodnenej zóny, minimálny mesačný obrat a množstvo doplnkových služieb. Podľa Vašich individuálnych potrieb si porovnajte jednotlivé VIPTel programy a vyberte si ten najvýhodnejší pre vás. V prípade otázok kontaktujte našu zákaznícku infolinku +421 (0)2 20 28 20 28 .

Programy VIPTel sú dostupné pre všetkých zákazníkov vrátane ZŤP osôb.

 

VIPTel programy zriadime do 24 hodín (cez pracovný týždeň), zvyčajne však do niekoľkých minút od prijatia Zmluvy o pripojení.

Nie. Každý subjekt môže mať aktívny iba jeden hlasový program VIPTel S. V prípade, že máte záujem využívať viac telefónnych čísel, je potrebné prejsť na vyšší hlasový program VIPTel M, s ktorým môžete využívať až 3 telefónne čísla zdarma.

Nie. Objednanie programu VIPTel nie je podmienené kúpou VoIP telefónu alebo zariadenia. Ak si pri objednaní programu VIPTel objednáte aj VoIP telefón alebo zariadenie, bude vám toto zariadenie predinštalované a pripravené pre telefonovanie s našimi službami. Túto službu vám ponúkame bezplatne. Všetko, čo musíte urobiť, je pripojiť zariadenie do Vašej infraštruktúry. Ak chcete pre telefonovanie využívať vlastné VoIP zariadenie alebo telefón, je potrebné, aby ste si ho nainštalovali sami.

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti a ochrane proti zneužitiu vstupných údajov do Vašej Zákazníckej zóny, ako aj voľby prístupového hesla a registračného emailu, nie je možné vyplniť objednávkový formulár za klienta.

 

Vzor zmluvy o pripojení nájdete na podstránke "Dokumenty"

 

Všeobecné obchodné podmienky nájdete na podstránke "Dokumenty"

Platby za programy VIPTel prebiehajú bankovým prevodom. Faktúra je doručená vždy na začiatku mesiaca. Pri programe VIPTel S je pri nízkych pretelefonovaných sumách menších ako 3 € faktúra doručená jedenkrát štvrťročne. VIPTel v súčasnosti neponúka možnosť kreditnej platby vopred.

 

Výška zmluvnej pokuty je určená priamo v uzatvorenej Zmluve o pripojení.

Výpovedná lehota je 1 mesiac a platí od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom nám bola výpoveď doručená.

„Zúčtovacie obdobie“ je obdobie od prvého do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom Účastník využíva Službu, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak je Deň zriadenia pripojenia iný, ako prvý deň kalendárneho mesiaca, začína prvé Zúčtovacie obdobie plynúť v Deň zriadenia pripojenia a trvá do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Zriadeniu pripojenia. V takom prípade bude suma minimálneho mesačného obratu platného pre Účastníkom zvolený program za prvé Zúčtovacie obdobie vypočítaná pomerne. Pre zamedzenie pochybností to znamená nasledovné: ak Účastník pretelefonuje sumu vyššiu ako je pomerne vypočítaná suma minimálneho mesačného obratu, bude mu účtovaná pretelefonovaná suma a ak nižšiu, bude mu účtovaná pomerne vypočítaná suma minimálneho mesačného obratu. V prípade otázok kontaktujte naše fakturačné oddelenie na [email protected] alebo +421 (0) 2 20 28 20 28.

Zvýrazni Čísla a služby

Prenos telefónneho čísla trvá 5 pracovných dní, ak podpísanú žiadosť o prenos telefónneho čísla doručíte v pracovný deň do 16:00.

Poplatky za prenos telefónneho čísla sa platia len zo siete Telekom a ŽT ŽSR.

 • prenos jednoduchého čísla - 8,50 € s DPH
 • prenos skupinového čísla - 30 € s DPH

Prenos telefónneho čísla zo siete iných operátorov je bez poplatku.

 

Počet telefónnych čísel je obmedzený iba pri programe VIPTel S na jedno telefónne číslo. S ostatnými hlasovými programami je počet čísel neobmedzený.

Pri programe VIPTel S je možné prideliť len jedno telefónne číslo a teda pridelenie dodatočných telefónnych čísel nie je možné.

Pri programe VIPTel M pridelíme až 3 čísla zdarma. Za ďalšie, dodatočné čísla účtujeme mesačný poplatok 1 € s DPH/číslo.

Pri programe VIPTel L pridelíme až 10 čísel zdarma. Za ďalšie, dodatočné čísla účtujeme mesačný poplatok 0,30 € s DPH/číslo.

Áno, vaše telefónne číslo je dostupné zo všetkých pevných ako aj mobilných sietí na Slovensku aj v zahraničí! Ku každému hlasovému programu VIPTel náš zákazník dostáva štandardné telefónne číslo s geografickou predvoľbou a to podľa miesta, kde naše služby využívate (príklad pre Bratislavu: 02/20xx xxxx). Toto telefónne číslo je dovolateľné zo všetkých sietí slovenských ako aj zahraničných operátorov, presne tak ako bežné čísla v pevnej sieti. Okrem toho každý náš zákazník získava ku každému telefónnemu číslu s geografickou predvoľbou aj VoIP telefónne číslo, ktoré môže taktiež používať.

Samozrejme. Odkazová schránka je súčasťou programov VIPTel M a VIPTel L a je poskytovaná zadarmo.

Odkazovú schránku si zapnete jednoducho vo vašej Zákazníckej zóne v sekcii „Služby“. Všetky hlasové odkazy vám potom budú prichádzať ako audio súbor (.wav) do e-mailu, ktorý si v Zákazníckej zóne nastavíte.

Odkazovú schránku si môžete nastaviť pre prípad, že vaše číslo nebude prihlásené v sieti VIPTel alebo pre každý prichádzajúci hovor.

Odkazovú schránku si zapnete alebo vypnete jednoducho vo vašej Zákazníckej zóne v sekcii „Služby“. Pre využívanie odkazovej schránky je potrebné mať aktívny program VIPTel M alebo VIPTel L.

Trunk umožňuje pripojenie viacerých telefónnych čísel do siete VIPTel s využitím jediného prístupového mena a hesla. To predstavuje celkové zjednodušenie implementácie pobočkových ústrední s niekoľkými telefónnymi číslami.

Výhody pripojenia do siete VIPTel prostredníctvom trunku:

 • odpadá nutnosť nastavovania jednotlivých účtov pre každé telefónne číslo zvlášť. Stačí iba jedno nastavenie trunkového účtu na ústredni
 • funkcionalita pobočkovej ústredne (telefonovanie medzi klapkami, hlasovú schránku, časové podmienky presmerovania, systém s interaktívnou hlasovou odpoveďou /automatická spojovateľka, IVR/, vyzváňacie rady, MusicOnHold a iné) ostáva nezmenená
 • každý prichádzajúci hovor je prijímaný na vašej pobočkovej ústredni, a teda ak sa vám pokazí jeden z telefónov vo vašej sieti, ústredňa ho môže presmerovať na iný telefón
 • prichádzajúce hovory na geografické telefónne číslo viete distribuovať na ďalšie (rôzny počet) telefónne klapky vo vašej spoločnosti podľa vašich potrieb

Pri objednávke programu VIPTel zvoľte pri objednávaní doplnkových služieb možnosť "prideliť čísla do trunku" alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na [email protected] alebo +421 (2) 20 28 20 28.

Túto možnosť si vyberte, prosím, pri objednávaní programu VIPTel v kroku pri doplnkových službách. V prípade, že si chcete túto službu objednať samostatne, môžete tak urobiť na podstránke "Špeciálne čísla" alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel: 421 (0)2 20 28 20 28 alebo [email protected]

Túto možnosť si vyberte, prosím, pri objednávaní programu VIPTel v kroku pri doplnkových službách. V prípade, že si chcete túto službu objednať samostatne, môžete tak urobiť na podstránke "Špeciálne čísla" alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel: 421 (0)2 20 28 20 28 alebo [email protected]

 

Ku každému telefónnemu číslu vám je automaticky pridelené aj VoIP telefónne číslo.

Túto možnosť si vyberte, prosím, pri objednávaní programu VIPTel v kroku pri doplnkových službách. V prípade, že si chcete túto službu objednať samostatne, môžete tak urobiť na podstránke "Špeciálne čísla" alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel: 421 (0)2 20 28 20 28 alebo [email protected]

 

V súčasnosti audiotexové číslo neposkytujeme.

Túto možnosť si vyberte, prosím, pri objednávaní programu VIPTel v kroku pri doplnkových službách. V prípade, že si chcete túto službu objednať samostatne, môžete tak urobiť na podstránke "Špeciálne čísla alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel: 421 (0)2 20 28 20 28 alebo [email protected]

Túto možnosť si vyberte, prosím, pri objednávaní programu VIPTel v kroku pri doplnkových službách. V prípade, že si chcete túto službu objednať samostatne, môžete tak urobiť na podstránke "Špeciálne čísla alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel: 421 (0)2 20 28 20 28 alebo [email protected]

Ak máte ISDN linku a chcete preniesť len jedno číslo (nechcete platiť 60 € za prenos) je možné si zmeniť ISDN linku na analógové čísla u svojho operátora a preniesť len jedno číslo. Pre viac informácií kontaktujte služby zákazníkom na [email protected] alebo +421 (0)2 20 28 20 28.

 

Áno, je možné používať prenesené číslo aj na fax.

Áno, je možné preniesť faxové číslo od iného operátora do siete VIPTel. Podporujeme faxovanie na všetkých telefónnych číslach VIPTel ako aj linku T.38. Faxový prenos je fakturovaný rovnako ako prenos hlasu.

Prosíme, zašlite nám objednávku emailom na [email protected] s požiadavkou koľko dodatočných čísiel ku ktorej zmluve požadujete.

Do siete VIPTel si môžete preniesť akékoľvek slovenské telefónne číslo pevnej linky s geografickou predvoľbou. Ak máte záujem o prenesenie skrátených čísel 16 xxx, 17 xxx alebo 18 xxx, je tento prenos možný ak ho podporuje váš súčasný operátor. V prípade záujmu pre Vás radi túto informáciu preveríme.

Zvýrazni Zákaznícka zóna

Na vyšší hlasový program prejdete jednoducho v zákazníckej zóne alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom [email protected] alebo +421 (0)2 20 28 20 28.

Informácie o počte pretelefonovaných minút, podrobný rozpis hovorov a pretelefonovanú sumu nájdete vo výpise hovorov v zákazníckej zóne. Výpis hovorov je aktualizovaný denne a našim zákazníkom ho poskytujeme zadarmo.

 

Výpis hovorov je vám k dispozícii v zákazníckej zóne pre stiahnutie vo formáte .xls a .pdf

 

Heslo si môžete zmeniť priamo po prihlásení do zákazníckej zóny.

Heslo si môžete dať znova vygenerovať a zaslať na registračný email alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom [email protected] alebo +421 (0)2 20 28 20 28.

Pre prvý vstup do Zákazníckej zóny použite Vami zvolené prihlasovacie meno (registračný email) a vygenerované heslo. Doporučujeme zmeniť heslo hneď po prvom prihlásení do Zákazníckej zóny.

 

V zákazníckej zóne nájdete:

 • aktualizovaný podrobný výpis hovorov
 • prehľad uhradených a neuhradených faktúr
 • vstupné údaje pre pripojenie VoIP zariadení do siete VIPTel
 • návody ako nastaviť VIPTel v rôznych zariadeniach a telefónoch.
 • nastavenie výšky bezpečnostného limitu
 • CLIP/CLIR
 • presmerovanie hovoru
 • zmenu kontaktných údajov

V Zákazníckej zóne si môžete nastaviť presmerovanie prichádzajúceho hovoru na iné telefónne číslo.

Presmerovanie „vždy“

***21*číslo* - "číslo" predstavuje telefónne číslo, na ktoré budú všetky vaše hovory bezpodmienečne presmerované
***21* - Zrušenie bezpodmienečného presmerovania

Presmerovanie „neprihlásený“

***22*číslo* - "číslo" predstavuje telefónne číslo, na ktoré budú vaše prichádzajúce hovory presmerované v prípade, že váš telefón nie je prihlásený v sieti VIPTel
***22* - Zrušenie presmerovania

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať na všetky telefónne čísla, ktoré sú dovolateľné zo siete VIPTel. Presmerovaný hovor bude účtovaný ako hovor z vášho VIPTel čísla na presmerované číslo podľa platného cenníku a destinácie kam je hovor presmerovaný.

Áno. Presmerovaný hovor bude účtovaný ako hovor z vášho VIPTel čísla na presmerované číslo podľa platného cenníku a destinácie kam je hovor presmerovaný.

V tejto sekcii Zákazníckej zóny si môžete nastaviť bezpečnostný limit na Vaše mesačné výdaje za telefonovanie a zároveň zamedziť vysokým škodám v dôsledku prípadného zneužitia Vašich prihlasovacích údajov do siete VIPTel (neodborne konfigurovaná VoIP ústredňa, bývalí zamestnanci s prístupom k informáciám a pod.).

V prípade, že ste zabudli heslo, je možné si ho dať vygenerovať a zaslať na email, s ktorým ste u nás registrovaný. V prípade straty prihlasovacieho mena (emailu) prosíme kontaktujte oddelenie služieb [email protected] alebo +421 (0)2 20 28 20 28.

Zvýrazni Bezpečnosť

 

Vážení zákazníci,
venujte, prosím, zvýšenú pozornosť informáciám uvedeným v nasledujúcej sekcii. Za bezpečnosť vášho VIPTel účtu v plnej miere zodpovedáte vy, a je preto mimoriadne dôležité, aby ste dodržiavali nasledovné odporúčania. Nezodpovedný prístup k bezpečnostným pravidlám môže viesť k zneužitiu vašich prihlasovacích údajov a telefonovaniu s vašim VIPTel účtom za vaše prostriedky. Základným bezpečnostným prvkom vášho VIPTel účtu je vaše heslo pre prístup do Zákazníckej zóny. Toto heslo sa nepoužíva priamo na uskutočňovanie hovorov, umožňuje však vstup do Zákazníckej zóny, kde sú uvedené prístupové heslá pre vaše SIP účty. Je tu tiež možné meniť nastavenia pre presmerovanie, bezpečnostný limit a adresy zasielania upozornení.

Preto vám odporúčame:

 • prihlasovacie meno a heslo si vytlačte a odložte na bezpečné miesto
 • neukladajte prihlasovacie meno a heslo do vášho inetrnetového prehliadača, a to najmä v prípade ak váš počítač využívajú aj iné osoby (kolegovia, partneri, administrátori, servisní technici a pod.)
 • prihlasovacie meno a heslo s nikým nezdieľajte

Najdôležitejším bezpečnostným prvkom v sieti VIPTel je prihlasovacie meno a heslo k vašim SIP účtom. Tieto údaje umožnia VoIP zariadeniu (telefón, ústredňa, SW telefón a pod.) pripojenie do našej telekomunikačnej infraštruktúry. Po overení identity náš systém povolí vedenie hovorov akémukoľvek zariadeniu so správnym prihlasovacím menom a heslom.


Preto vám odporúčame:

 • heslo k SIP účtu prezradiť iba dôveryhodnej osobe, ktorá má oprávnenie so SIP účtom disponovať
 • v prípade podozrenia, že došlo k zneužitiu SIP účtu, bezodkladne kontaktovať linku technickej podpory VIPTel za účelom znovunastavenia všetkých hesiel k SIP účtom. Pri znovunastavení hesiel budete požiadaný o uvedenie prvotného hesla z dokumentu „Prístupové údaje do Zákazníckej zóny". Pripravte si, prosím, tento dokument predtým ako budete kontaktovať linku technickej podpory.

 

Aby sme zabezpečili maximálne súkromie vašich hovorov, ponúkame vám funkciu, ktorá umožní ešte viac zvýšiť bezpečnosť vašej VoIP linky pomocou technológie TLS/SRTP. Všetky detaily ohľadom nastavení nájdete TU


 

 

Častou príčinou zneužitia vášho VIPTel účtu je útok na vaše VoIP zariadenie. Pri takomto útoku získa útočník prístup k vášmu zariadeniu a následne získa prístupové heslo k SIP účtu alebo zariadenie použije priamo na telefonovanie.

Preto vám odporúčame:

 • zmeniť prístupové heslo vášho VoIP zariadenia (telefón, ústredňa a pod.) okamžite po jeho uvedení do prevádzky
 • prístup k vášmu VoIP zariadeniu obmedziť správnym nastavením firewallu
 • v prípade podozrenia, že došlo k napadnutiu vášho VoIP zariadenia, bezodkladne kontaktovať linku technickej podpory VIPTel za účelom znovunastavenia všetkých hesiel k SIP účtom. Pri znovunastavení hesiel budete požiadaný o uvedenie prvotného hesla z dokumentu „Prístupové údaje do Zákazníckej zóny". Pripravte si, prosím, tento dokument predtým ako budete kontaktovať linku technickej podpory.

 

Častou príčinou zneužitia VIPTel účtu býva nedostatočné zabezpečenie softvérovej ústredne Asterisk. Prihlasovacie údaje k SIP účtom sú pri využívaní ústredne Asterisk uložené na pevnom disku počítača. Ak sa útočnikovi podarí získať prístup k pevnému disku napadnutého počítača, môže tak jednoducho získať vaše prístupové údaje k SIP účtu, ktoré môže následne zneužiť. Opakujúcim sa problémom je aj nedostatočná úroveň zabezpečenia činnosti ústredne, ktorá umožňuje komukoľvek, aj bez autentifikácie, telefonovať na ľubovoľné telefónne čísla.

Preto vám odporúčame:

 • prístup k ústredni Asterisk obmedziť správnym nastavením firewallu
 • ústredňu Asterisk nakonfigurovať tak, aby vedenie odchádzajúcich hovorov bolo umožnené iba korektne zaregistrovaným klapkám
 • v operačnom systéme ústredne obmedziť prístup k súborom sip.conf a manager.conf tak, aby k nim mohol pristupovať iba program ústredne Asterisk
 • aktuálny stav zabezpečenia ústredne pravidelne kontrolovať
 • v prípade podozrenia, že došlo k napadnutiu vašej ústredne Asterisk, bezodkladne kontaktovať linku technickej podpory VIPTel za účelom znovunastavenia všetkých hesiel k SIP účtom. Pri znovunastavení hesiel budete požiadaný o uvedenie prvotného hesla z dokumentu „Prístupové údaje do Zákazníckej zóny". Pripravte si, prosím, tento dokument predtým ako budete kontaktovať linku technickej podpory

 

Správne nastavenie firewallu chrániaceho vaše počítače alebo VoIP zariadenia je nevyhnutné kvôli prevencii proti zneužitiu vášho VIPTel účtu.

Preto vám pri nastavovaní firewallu na vašom routri alebo počítači odporúčame:

 • zablokovať celú VOIP komunikáciu vašej siete smerom z aj do internetu a povoliť ju iba pre konkrétne IP adresy VIPTel-u nasledovne:
IP adresa Protokol Port 
212.232.17.0/24 UDP/TCP 5060 a 443
 • k prenosu hlasu povolte z IP adries 212.232.17.0/24  smerom do vašej siete komunikáciu pomocou protokolu UDP na nasledovných portoch:
IP adresa Protokol Port
212.232.17.0/24 UDP 1024-65535
 • nastavenie firewallu v pravidelných intervaloch kontrolovať
Zvýrazni Pomoc

 

Ak telefón hlási neúspešnú registráciu na našu ústredňu, skontrolujte svoje internetové pripojenie a správnosť použitých prihlasovacích údajov. Uistite sa, prosím, že heslo nekopírujete s prázdnymi znakmi alebo nezamieňate podobné znaky (znak "nula" a znak "O").
Uistite sa, že telefón má vypnuté pomocné mechanizmy pre prechod NAT - ALG, ICE, STUN, TURN. Rovnako tieto mechanizmy odporúčame vypnúť na vašom smerovači (SIP ALG).
Ak ani jedna z možností nevyrieši problém s prihlasovaním, skontrolujte či váš účet nebol zablokovaný z rôznych príčín. O zablokovaní učtu budete vždy informovaný pomocou notifikačného e-mailu príp. si túto informáciu môžete overiť na našej hotline na tel. čísle 28 zo siete VIPTel ( +421 (0)220282028 z ostatných sietí ).

 

Zariadenie
Prosím, skontrolujte, že zariadenie a všetky jeho časti sú korektne zapojené do elektrickej siete a že je použitý napájací adaptér, ktorý je vhodný pre daný produkt.
Správne zapojené zariadenie by malo obsahovať LED svetielka, ktoré by mali ostať zasvietené, zväčša na zeleno. Skontrolujte teda či zariadenie aj displej telefónu svieti.
V prípade telefónov Gigaset je nutné skontrolovať, či sa telefón vie pripojiť k základni, základňa totiž svieti iba v prípade, že obdržala IP adresu.
Skontrolujte, prosím, či telefón obsahuje funkčné baterky správne uložené, takisto či sú nabité.
V prípade, že používate headset systém (sluchátka s mikrofónom) skontrolujte, prosím, že sú plne funkčné.

Pripojenie
Prosím, skontrolujte vaše pripojenie do Internetu tým, že si overíte, či vám idú načítať rôzne webové stránky napr. www.viptel.sk, www.google.com alebo www.zoznam.sk, alebo vám funguje sťahovanie pošty.
Skontrolujte či váš telefón je správnymi káblami pripojený do vášho routra (smerovača) a či zariadenie obdržalo IP adresu. Na zistenie IP adresy použite manuál k vášmu zariadeniu. Takisto je dôležité aby vaše zariadenie malo nastavený správny DNS server. Na zistenie DNS server použite manuál k vášmu zariadeniu. Obvykle je tieto udaje možné zistiť z ponukového menu vášho zariadenia.
Taktiež, prosím, skontrolujte, či Váš router nemá nastavený firewall, ktorý by mohol brániť v prechode toku prevádzky vášho zariadenia voči nášmu serveru ipgate.sk. Kedže máme zlé skúsenosti s "pomocnými" funkcionalitami routra pre VoIP prevadzku, odporúčame tieto pomocné mechanizmy na vašom routri tiež vypnúť.
Zriedkavo sa vyskytli problémy u lokálnych poskytovateľov Internetu. Overte si teda, prosím, u vášho poskytovateľa, že VoIP neblokuje.

Nastavenia
Jedným z najčastejších problémov pri zapajaní bývajú zle zadané prihlasovacie údaje. Skontrolujte teda, či správne zadávate tieto údaje, ak máte možnosť ich skopírovať, radšej tak učiňte.
Skontrolujte taktiež, či máte zariadenie nastavené podľa návodov, ktoré možete nájsť v zákazníckej zóne alebo na našich stránkach www.viptel.sk a taktiež, či váš bezpečnostný kredit nastaviteľný v Zákazníckej zóne nebol vyčerpaný.
Skontrolujte, prosím, či vytáčate čísla v správnom formáte. Návod, v akom formáte vytáčať čísla, nájdete taktiež v Zákazníckej zóne.
Niektoré zariadenia ( napr. Linksys PAP2T ) vyžadujú používanie tzv. dialplánu. Skontrolujte, prosím, zhodu dialplánu podľa dialplánu odporučaného našou spoločnosťou v Zákazníckej zóne.
V prípade, že vo vašej sieti prevádzkujete viac ako jeden VoIP telefón alebo Softphone, ktoré počúvajú na rovnakom lokálnom porte ( 5060 ), môžu sa vyskytnúť problémy s korektným fungovaním služby VIPTel. Prejavujú sa neustálym odregistrovaním a zaregistrovaním telefónu, príp. nemožnosťou volať v náhodných intervaloch. V prípade takéhoto správania vám odporúčame nastaviť rôzne lokálne SIP porty.
Modernejšie smerovače vlastnia funkciu ALG ( viac čítajte tu SIP ALG), pomocou ktorej zasahuju priamo do komunikácie medzi vašim zariadením a našou ústredňou. V prípade problémov s prihlasovaním alebo hlasom, odporúčame túto voľbu vypnúť podľa manuálu k vášmu smerovaču.
Ak ste skontrolovali vaše zariadenie podľa vyššie uvedených odporúčaní a napriek tomu vaše zariadenie vám nedovoľuje telefonovať, obráťte sa, prosím, na našu technickú podporu na tel. čísle 29 zo siete VIPTel ( +421 (0)220282029 z ostatných sietí ) alebo e-mailom na adresu [email protected].

 

V prípade, že sa vám nedá dovolať, predpokladáme, že telefón mate úspešne zaregistrovaný a je možné z neho uskutočňovať hovory.
Skontrolujte, prosím, či nemáte nastavené na telefóne funkcie DND ( Nerušiť ) alebo presmerovanie na iné číslo. Tieto funkcie spôsobujú, že hovor bude zamietnutý prípadne presmerovaný na iné číslo. Funkciu presmerovania je možné nastaviť aj v Zákazníckej zóne, preto je potrebné ju skontrolovať aj tam.
V prípade, že používate softvérový telefón, uistite sa, že váš mikrofón a slúchadlá korektne fungujú.
Ak používate hardvérový telefón, uistite sa, prosím, že jednotlivé kusy hardvéru (slúchadlo a samotný telefón) sú navzájom korektne zapojené.

 

V prípade výskytu chybovej hlášky alebo kódu na vašom telefónnom zariadení môžete nájsť vysvetlenie v nasledujúcom zozname:
402 - Not enough credit - Finančný limit klesol na 0 €. Toto nastavenie je možné zmeniť v Zákazníckej zóne.
403 - Call locked by another call in progress - Počet simultánnych hovorov dosiahol maximálnu hodnotu. Toto nastavenie je možné zmeniť v Zákazníckej zóne.
403 - Wrong domain - Skontrolujte, prosím, nastavenia domény na vašom telefónnom zariadení.
403 - Not allowed - Služba je momentálne nedostupná.
403 - Account blocked - Váš účet bol zablokovaný. Pre viac informácií kontaktujte technické oddelenie na tel. čísle 29 zo siete VIPTel ( +421 (0)220282029 z ostatných sietí ) alebo e-mailom na adresu: [email protected].
403 - Forbidden - VoIP traffic only - Nie je možné volať mimo siete VIPTel.
403 - Forbidden IP - Nie je možné volať z vašej IP adresy.
403 - Forbidden calling own number - Volanie na vlastné číslo nie je možné.
403 - Forbidden auth ID - Zadávate nesprávne prihlasovacie meno.
403 - Forbidden destination number - Zakázané volanie na cieľové číslo.
404 - Not here - Služba je momentálne nedostupná.
405 - Method not allowed - Služba je momentálne nedostupná.
483 - Too many hops - Nastala chyba v smerovaní vášho hovoru. Ak sa táto hláška opakovane objavuje, prosím, kontaktujte technické oddelenie na tel. čísle 29 zo siete VIPTel ( +421 (0)220282029 z ostatných sietí ) alebo e-mailom na adresu [email protected].
484 - Address incomplete - Vytáčate zlý formát čísla volaného.
484 - Invalid number format - Vytáčate zlý formát čísla volaného.
500 - Internal server error - Nastala chyba, služba je momentálne nedostupná. Ak sa táto hláška opakovane objavuje, prosím, kontaktujte technické oddelenie na tel. čísle 29 zo siete VIPTel ( +421 (0)220282029 z ostatných sietí ) alebo e-mailom na adresu [email protected].

 

Podrobný návod ako nastaviť Vzdialenú plochu Chrome nájdete TU

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?
Veľmi radi vám poradíme.
Kontaktujte nás:
+421 (0) 2 20 28 20 28
Pon - Pia 8.00 – 17.00
e-mail: [email protected]