Vyzváňacie skupiny


Vyzváňacia skupina je skupina klapiek vyzváňajúcich podľa určitej logiky, ktorá je zadefinovaná na ústredni. Vyzváňacia skupina (ring group) môže mať tiež tvar ako klapka, spravidla dvojmiestne, trojmiestne alebo štvormieste číslo. Vyzváňaciu skupinu oceníte hlavne v prípade, kedy máte na oddelení viacerých pracovníkov, ktorí dvíhajú hovory. V prípade že bude niekto volať na telefónne číslo, ktoré je priradené vyzváňacej skupine, hovor bude zvoniť všetkým z nich. Oddelenia môžete od seba prehľadne odlíšiť rôznymi telefónnymi číslami. Jedna klapka môže byť súčasťou viacerých vyzváňacích skupín, takže prijímať aj hovory z rôznych oddelení naraz. Naríklad:

Obchodné oddelenie - vyzváňacia skupina číslo 50 - po zavolaní na číslo 50 budú vyzváňať všetky klapky v tejto skupine

  • manažér obchodného oddelenia - klapka 51
  • obchodník 2 - klapka číslo 52
  • obchodník 3 - klapka číslo 53

Technické oddelenie - vyzváňacia skupina číslo 60 - po zavolaní na číslo 60 budú vyzváňať všetky klapky v tejto skupine

  • manažér technického oddelenia - klapka 61
  • technik 2 - klapka číslo 62
  • technik 3 - klapka číslo 63

Manažéri - vyzváňacia skupina číslo 70 - po zavolaní na číslo 70 bude vyzváňať telefón všetkým manažérom

  • manažér obchodného oddelenia - klapka 51
  • manažér technického oddelenia - klapka 61

Na skupinu môžu byť smerované hovory z telefónneho čísla, na ktoré budú volať zákazníci, alebo je možné sa na ňu dovolať priamo z ústredne.

Vyzváňacie skupiny v kombinácii s čakacím radom ponúkajú mnoho rôznych možností nastavenia. Okrem klasického skupinového, resp. spoločného vyzváňania, kedy zvonia všetky klapky v skupine naraz, je najčastejšie využívané tzv. postupné vyzváňanie, alebo rozšírené presmerovanie. Vďaka nemu hovor zvoní najskôr napríklad manažérovi oddelenia, v prípade, že nie je pri telefóne po určite dobe začne zvoniť telefón ďalším zamestnancom a ak nie je dostupní nikto z nich, hovor sa dostane na ďalšie oddelenie. Ak nechcete nechať zákazníka dlho čakať, po čase môže byť presmerovaný napríklad na mobilné číslo, do odkazovej schránky alebo na automatickú spojovateľku a pod.V prípade, že v určitej skupine pracujú zamestnanci, ktorí majú pohyblivú pracovnú dobu a nechcete, aby im počas ich neprítomnosti vyzváňal telefón, s pokročilou funkciou čakacieho radu je možné využiť prihlasovanie sa do vyzváňacích skupín. V tom prípade bude telefón zvoniť iba tým zamestnancom, ktorý sa po príchode do práce prihlásia. Ak chcete, aby zamestnanci dostávali hovory v rovnakom množstve, čakací rad môže zabezpečiť ich rovnomernú distribúciu operátorom.

PRO TIP: Ak chcete svojich zamestnancov manažovať, prihlasovanie je možné riadiť aj vďaka Správe radov v rámci doplnkového Modulu Professional.
Pozrite si aj ďalšie užitočné základné funkcie ústredne

Klapky
Vyzváňacie skupiny
Prepájanie hovorov
Presmerovanie hovoru
Časové podmienky
Hudba pri čakaní
Odkazová schránka
Prepojenie kancelárií
Telefónny zoznam
Hlášky
Vzdialené vyzdvihnutie hovoru