Zoznam aktuálnych dokumentov VIPTel

Všeobecné dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.12.2020 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Reklamačný poriadok platný od 1.1.2015 stiahnuť dokument vo formáte PDF
General Terms and Conditions valid from 1.12.2020 download document in PDF format
Complaints procedure valid from 1.12.2020 download document in PDF format

Cenníky

Cenník programov VIPTel pre firmy stiahnuť dokument vo formáte PDF
Cenník programov VIPTel pre domácnosti stiahnuť dokument vo formáte PDF
Cenník hovorov na špeciálne čísla stiahnuť dokument vo formáte PDF

Zmluvy a dodatky

Zmluva o pripojení stiahnuť dokument vo formáte PDF
Dodatok k Zmluve o pripojení PO stiahnuť dokument vo formáte PDF
Dodatok k Zmluve o pripojení FO stiahnuť dokument vo formáte PDF
Dodatok k Zmluve o pripojení FO podnikateľ stiahnuť dokument vo formáte PDF
ENG - Services contract - natural person download document in PDF format
ENG - Services contract - company download document in PDF format

Reklamačný formulár

Sprievodný list k reklamácii tovaru stiahnuť dokument vo formáte PDF

Archív dokumentov

Cenník VoIP programov pre domácnosti platný do 24.4.2022 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Cenník VoIP programov platný do 30.4.2021 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Všeobecné obchodné podmienky platné do 1.12.2020 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Všeobecné obchodné podmienky platné do 25.05.2018 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Všeobecné obchodné podmienky platné do 10.11.2016 stiahnuť dokument vo formáte PDF
Cenník hovorov na špeciálne čísla platný do 4.8.2017 stiahnuť dokument vo formáte PDF