Referencie

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Využívanie služieb VIPTel nám výrazne zjednodušilo integráciu a implementáciu telefonovania v novej budove fakulty a zreteľne znížilo náklady na prevádzku telefónnej siete. Naši zamestnanci majú prístup do telefónnej siete s nižšími režijnými nákladmi s možnosťou používať svoje pracovné telefóny flexibilne.

fiit
Späť na zoznam referencií