Referencie

DHZ Moravany nad Váhom

Nároky kladené na DHZO sa zvyšujú (najmä v prípade zborov kategórií „A“, kam patríme aj my) a ním by mala zodpovedať aj funkcionalita používaného zvolávacieho systému. Vďaka možnosti bezplatného testovacieho používania sme sa rozhodli vyskúšať Zvolávací systém VIPTel od bratislavskej technologickej firmy VM Telecom, s.r.o. Poradie oznamovania poplachu (prvý telefonát, druhá SMS) považujem za kľúčové, nakoľko pri iných zvolávacích systémoch sme sa stretli s tým, že ako prvá je odosielaná SMS. Začínalo to zvukom hasičskej poľnice, pokračovalo signálom „HORÍ“ z obecných rozhlasov a cez pípanie SMS-iek sme sa prepracovali k telefonátom. Som presvedčený, že Zvolávací systém VIPTel aktuálne požiadavky 21. storočia spĺňa, dokonca v niektorých ohľadoch aj prevyšuje. Predstavuje jednoducho ovládateľný zvolávací systém, so spôsobom viacnásobnej a viacúrovňovej verifikácie a notifikácie. Pre náš DHZO bolo testovanie cenná skúsenosť, ktorá nám pomohla vybrať pre nás vhodné riešenie. Prečítajte si celú referenciu aj s popisom využívania.

Tomáš Wagner - DHZ / DHZO MORAVANY NAD VÁHOM

Moravany nad Váhom- referencia VIPTel
Späť na zoznam referencií