Referencia DHZO Moravany nad Váhom na Zvolávací systém VIPTel

Riešenie pre dobrovoľných hasičov

specNumber

"Po ukončení podpory SMS notifikácií z www.systemhasici.sk a možnosti administrácie účtov (pridávanie a odoberanie členov) sa náš DHZO, tak ako aj iné, ocitol pred úlohou, ako ďalej zabezpečiť rýchle a efektívne zvolávanie členov zásahovej jednotky k výjazdom. Nároky kladené na DHZO sa zvyšujú (najmä v prípade zborov kategórií „A“, kam patríme aj my) a ním by mala zodpovedať aj funkcionalita používaného zvolávacieho systému. Vďaka možnosti bezplatného testovacieho používania sme sa rozhodli vyskúšať Zvolávací systém VIPTel od bratislavskej technologickej firmy VM Telecom, s.r.o. a radi by sme sa podelili so získanými skúsenosťami."

1. Administrácia systému

"Prvým predpokladom dobrého zvolávacieho systému je jeho jednoduchá administrácia. V prípade Zvolávacieho systému VIPTel sa táto realizuje cez webové rozhranie, v štandardnom prehliadači, prostredníctvom PBX manažéra. Po načítaní www adresy sa zadajú dvojstupňové prístupové oprávnenia, a to pridelené Používateľské meno (alternatívne e-mail) a Heslo. Po vstupe vás privíta strohá grafika, ktorá okrem možností zmeny hesla a odhlásenia, ponúka len jednu voľbu. Pod ňou sa skrývajú dve administrátorské možnosti, dispečerský pult a modul odosielania SMS správ. V administrátorských možnostiach sa zadávajú mená a priezviská členov zásahovej jednotky, spolu s ich telefónnymi číslami, pričom k jednej osobe je možné zadať aj viacero telefónnych čísiel. Taktiež sa tu nastavujú núdzové hlášky, ktorých je možné nastaviť 9. Napríklad my sme mali nastavené pod číslom 1 Požiar v obci, pod číslo 2 Požiar mimo obce, atď. Je to vyslovene na fantázii užívateľa tak, aby bolo možné čo najviac zachovať jeho zvyklosti.

Modul odosielania SMS správ umožňuje napísať ľubovoľnú správu s dĺžkou 459 znakov a zaslať ju buď všetkým alebo vybraným členom zásahovej jednotky (výber sa realizuje „kvačkou“, prípadne v rolovacom menu). Modul umožňuje aj odoslanie www adries. My používame pri navigácii k miestu udalosti mapový portál MAPY.CZ, ktorý na rozdiel od iných digitálnych mapových podkladov obsahuje aj lesné a poľné cesty, dokáže navigovať v obciach, kde nie sú ulice podľa súpisných čísiel domov a taktiež dokáže navigovať ku krajinným bodom (vrchy, hrebene, sedlá, doliny ...). Ak má kto, kľudne môže poslať link s trasou cez tento SMS modul a veliteľ zásahu si len jedným kliknutím spustí navigáciu k miestu udalosti.

Dispečerský pult je miesto, kde môžete on-line sledovať ako prebieha zvolanie členov jednotky, kto výzvu prijal, kto odmietol, kto nereagoval. Uchováva záznam o každom výjazde so zoznamom členov a aj s ich reakciou na konkrétny poplach, vrátane časového záznamu.

Okrem klasického počítača je prihlásenie do PBX manažéra možné aj z mobilného telefónu a tabletu, aj keď musím druhým dychom dodať, že jeho ovládanie je značne nekomfortné. Na administráciu nie je k dispozícii žiadna aplikácia pre smartfóny, avšak ani nevidím nejaký jej prínosný význam.

2. Vyhlásenie poplachu

Člen zásahovej jednotky, ktorý prijal správu o udalosti (ďalej len „dispečer“) vyhlasuje poplach jednotke zavolaním na určené telefónne číslo. Po zavolaní automatická hlasová služba dispečerovi ponúka predvolené možnosti núdzových hlášok. Podľa povahy udalosti dispečer stlačením jednocifernej číselnej voľby vyberie jednu z nich. Toto považujem za kľúčový bod celého systému. Vyhlásenie poplachu „ďatlovaním“ SMS správy sa nám v praxi ukázalo ako zdĺhavé a nepraktické. Napríklad, raz náš veliteľ natieral plot a ako sa snažil vyhlásiť poplach napísaním správy, po pár znakoch prestal dotykový displej jeho telefónu reagovať, pomohlo až umytie, osušenie rúk a vyčistenie displeja. Taktiež schopnosť niečo napísať, ak vás „operačné“ zobudí z hlbokého spánku o pol tretej v noci je značne narušená. Zavolať na prednastavené číslo a potom ťuknúť v telefóne na jedno z čísel od 1 po 9 je easy. Skúsený dobrák na tomto mieste bude iste oponovať: „Že OK, ale ako sa jednotka dozvie kam má ísť, ak náhodou dispečer na výjazd ísť nemôže?“. Jednoduchá odpoveď sa skrýva v ďalšej časti...

3. Prijatie oznámenia o poplachu

Prijímateľ oznamovaného poplachu od dispečera (ďalej len „hasič“) je vyrozumený ako prvé telefonickým hovorom, a ak ho prijme, následne voľbou 1 registruje svoju účasť na výjazde a voľbou 2 svoju účasť na výjazde odmieta. Ak náhodou hasič počas poplachového telefonického hovoru telefonuje (čiže má obsadené), systém volanie okamžite zopakuje po uvoľnení linky. Vyrozumenie je dvojstupňové, po telefonickom hovore nasleduje ešte SMS správa (poistka, ak niekto náhodou nestihne hovor prijať), v ktorej je uvedené aj meno dispečera spolu s jeho telefónnym číslom. Toto poradie (prvý telefonát, druhá SMS) považujem tiež za kľúčové, nakoľko pri iných zvolávacích systémoch sme sa stretli s tým, že ako prvá je odosielaná SMS. Zase z praxe vieme, že ľudia prirodzene reagujú na telefonát skôr, ako na SMS správu, čo môže opäť zrýchliť výjazd jednotky.

Každému hasičovi po tom ako vykonal svoju registráciu príde SMS správa, ktorou systém verifikuje jeho voľbu, tzn. či sa prihlásil na zásah alebo nie. Môže sa totiž stať, že v strese sa hasič „uťukne“ a omylom zadá inú voľbu ako tú, ktorú chcel. V časovom limite 5 minút (inak, tento limit je možné po dohode s prevádzkovateľom systému nastaviť podľa Vašich požiadaviek) od vyhlásenia poplachu, príde dispečerovi SMS s menami tých členov jednotky, ktorí sa na výjazd prihlásili. A tu je to miesto, kedy dispečer (za predpokladu, že sa výjazdu nezúčastňuje) oznámi miesto udalosti zavolaním niektorému zo zodpovedných členov, ktorý sa výjazdu zúčastnia.

Možnosť tejto komunikácie je obojsmerná – v SMS, ktorá príde ako druhá v poradí po telefonáte každému hasičovi, je uvedené aj meno spolu s telefónnym číslom dispečera, ktorý poplach vyhlásil. Členovia zásahovej jednotky, ktorý sa výjazdu zúčastňujú, tak môžu aj proaktívne s dispečerom komunikovať skôr, ako uplynie časový limit 5 minút, kedy sa dispečer dozvie prihlásených členov. Členovia zásahovej jednotky sú vyrozumení o akú udalosť ide a kde, a tak môžu vyraziť!

4. Núdzová linka

Čerešničkou na torte Zvolávacieho systému VIPTel je aj existencia druhého telefónneho čísla (okrem toho, ktoré je určené na vyhlásenie poplachu). Toto telefónne číslo slúži ako núdzová linka na prijímanie oznámení o udalostiach. V praxi to dnes funguje tak, že operačné stredisko má k dispozícii menný zoznam členov konkrétneho DHZO s priorizáciou volania (komu volať prvému v poradí, komu druhému, atď. ...), čo môže oneskorovať zvolanie alebo aktiváciu jednotky. Núdzová linka túto priorizáciu odstraňuje, keď na základe definície členov do úlohy dispečera v administrátorských nástrojoch určí, kto bude na svojom mobilnom telefónnom čísle prijímateľom hovorov na núdzovú linku. Môžu to byť kľudne všetci členovia, alebo len jeden (my sme to konkrétne testovali na štyroch členoch). Technologicky je to nastavené tak, že každý z dispečerov môže na núdzovej linke hovor prijať. Prijatím hovoru hociktorým z dispečerov je volanie na núdzovú linku ukončené. V prípade, ak hovor neprijme žiadny z dispečerov, systém všetkým dispečerom zašle SMS o tom, že hovor nik neprijal, spolu s uvedením telefónneho čísla, ktoré na núdzovú linku volalo. Dispečeri tak môžu reagovať a volať spätne. Zavolanie je triviálne – „klikne“ na telefónne číslo uvedené v SMS správe, ktorá mu oznamuje z akého čísla bolo volané. Tu užívateľ ocení, že systém komunikuje všetky telefónne čísla v medzinárodnom tvare (+421 ...). Pokiaľ dispečer práve leží na lehátku v Karibiku a popíja mojito na pláži nemusí telefóne čísla „preťukávať“ alebo hľadať v zozname svojho telefónu, ale stačí na ne len „kliknúť“ v SMS notifikáciách systému.

Nahlásenie telefónneho čísla núdzovej linky na operačné stredisko určite odporúčam, a zároveň radím zachovať aj priorizáciu ale s tým, že núdzová linka bude na prvom mieste (na telefónne číslo, z ktorého vám volá „operačné“ sa totiž nedá spätne zavolať). Núdzová linka je samozrejme využiteľná vo všeobecnosti z akéhokoľvek telefónneho čísla, a ak ju zverejníte, tak vám môžu ohlasovať udalosti aj občania vašej obce priamo (bez nutnosti volať na 112, prípadne 150). Operačno – taktické vyhodnotenie nahlasovanej udalosti je už ale samozrejme plne na vašej zodpovednosti a na vašich schopnostiach. Súčasťou informačných SMS notifikácií systému je, že členom zásahovej jednotky príde správa aj o tom, že dispečer XY prijal hovor na núdzovú linku, takže tí šikovnejší hasiči sa už môžu začať obliekať ...

Začínalo to zvukom hasičskej poľnice, pokračovalo signálom „HORÍ“ z obecných rozhlasov a cez pípanie SMS-iek sme sa prepracovali k telefonátom. Pokrok? Určite, aj keď podľa mňa bude jeho zavŕšením až centralizovaný safety manažment a to vrátane zvolávania dobrovoľných jednotiek krajskými operačnými strediskami IZS SR. Žijeme ale realitu dnešných dní XXI. storočia a som presvedčený, že Zvolávací systém VIPTel aktuálne požiadavky spĺňa, dokonca v niektorých ohľadoch aj prevyšuje. Predstavuje jednoducho ovládateľný zvolávací systém, so spôsobom viacnásobnej a viacúrovňovej verifikácie a notifikácie. Pre náš DHZO bolo testovanie cenná skúsenosť, ktorá nám pomohla vybrať pre nás vhodné riešenie.

Ak by ste mali k predstavenému zvolávaciemu systému akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať správou cez náš Facebook DHZ Moravany nad Váhom."

Tomáš Wagner - DHZ / DHZO MORAVANY NAD VÁHOM


Späť na zoznam referenciíViac informácií nájdete na stránke:


Zvolávací systém od VIPTel


Zaujala vás naša služba a chcete vyskúšať demo zadarmo? Kontaktujte nás:

e-mailom na adrese

[email protected]

telefonicky na našej zákazníckej infolinke

+421 (0) 2 20 28 20 28

alebo prostredníctvom kontaktného formulára nižšie

Kontaktný formulár

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné

Po prijatí Vašej správy Vás bude kontaktovať VIPTel obchodný tím.