Referencie

KOVIAN

Prešli sme od čisto „mobilného“ riešenia na vlastnú fyzickú ústredňu, avšak vždy sme narážali na veci, ktoré sme chceli implementovať, no technicky to nebolo možné. Oslovili sme preto VIPTel, ktorý zareagoval veľmi svižne a všetko nám nastavil podľa našich predstáv. Služby, ktoré využívame hodnotíme veľmi kladne, nakoľko všetko funguje hladko. Na začiatku sa objavilo pár drobných problémov, ktoré boli odstránené. Zákaznícka podpora je na veľmi dobrej úrovni a nikdy sa nestalo, že by nejaká požiadavka nebola nedoriešená. VIPTel by som odporučil každému, kto potrebuje efektne riešiť internú komunikáciu v rámci firmy, ale aj navonok so zákazníkom.

Kovian logo - referencia VIPTel
Späť na zoznam referencií