Referencie

Specta

Hlasové služby VIPTel využívame od roku 2008. S poskytovanými službami sme spokojní a navyše sa nám náklady na telefonické služby za celé obdobie znížili.

fiit
Späť na zoznam referencií