Referencie

MUDr. Peter Marko, MPH, všeobecný lekár pre dospelých, člen Správnej rady ZVLD SR

"Príchod pandémie Covid-19 od 9.marca 2020 znamenal úplnú zmenu organizácie práce v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. Obmedzenie osobného kontaktu medzi pacientami, aj so zdravotníkmi prinieslo urgentnú potrebu zavedenia telemedicíny. Nevyhnutným predpokladom bolo našťastie funkčné e-Zdravie s elektronickým predpisom eReceptov. Podstatnú časť našich pacientov tvoria seniori, sociálne odkázaní a marginalizované rómske komunity. V tejto skupine klientov prichádza reálne do úvahy iba telefonická forma komunikácie s našou ambulanciou. Elektronické objednávanie, videokonzultácia aj e-mailová pošta sú využívané v týchto kategóriách iba okrajovo. Virtuálna telefónna ústredňa VIPTel ZVLD v našej ambulancii zásadným spôsobom uľahčila komunikáciu pacientov so sestrami i lekárom.

Kvalita poskytovaných služieb je na úrovni modernej doby a súčasných technológií. Pacienti si môžu zvoliť, s ktorým zdravotníkom potrebujú telefonicky rozpávať, ústredňa im dá na výber. Hovory pacientov na jedno telefónne číslo ambulancie môžu prebiehať súčasne na dvoch telefónnych aparátoch. V prípade vyššieho počtu súčasne volajúcich sú zaradení do poradia čakajúcich s hudobnou hláškou. Pokiaľ potrebuje pacient počas jedného hovoru konzultovať so sestrami i lekárom, môžeme si hovor navzájom i viackrát prepájať, takže nemusí telefonovať opakovane. V prípade sporných hovorov si ich môžeme prehrávať z digitálneho záznamu v archíve, čo je dôležitá funkcionalita aj z právneho hľadiska. Za prednosť VIPTel považujem kvalitný a rýchly zákaznícky servis a ochotu prispôsobiť konfiguráciu digitálnej ústredne individuálnym požiadavkám konkrétnej ambulancie, keďže každé zdravotnícke zariadenie pracuje v iných podmienkach, s odlišnou organizáciou práce. So zákazníckou podporou VIPTel som maximálne spokojný. Moje požiadavky a prípadné vylepšenia v nastaveniach ústredne boli vyriešené obratom. Zároveň som uvítal komplexnosť služieb VIPTel v zmysle komplexného hardverového zabezpečenia, zahŕňajúceho dodanie optimalizovaných VOIP telefónnych prístrojov pre našu ambulanciu."

MUDr. Peter Marko, MPH - Referencia
Späť na zoznam referencií