Referencie

Univerzita Komenského v Bratislave

Na spoločnosť VIPTel sme sa ako na dodávateľa obrátili s požiadavkou na vytvorenie telefónneho riešenia, ktoré zohľadňuje viacero špecifík prostredia Univerzity Komenského. Zo strany spoločnosti sme sa stretli s veľmi otvoreným, ochotným a profesionálnym prístupom a napriek komplikovanosti viacerých z našich požiadaviek sa ich podarilo všetky naimplementovať a uviesť do praxe. Výsledné riešenie nám tak umožňuje fungovať presne podľa našich predstáv, bez umelých obmedzení na funkcionalitu či procesy. Servisné požiadavky postupované na zákaznícku podporu sú vždy vyriešené flexibilne a včas, k našej plnej spokojnosti. Preto by sme rozhodne služby spoločnosti VIPTel odporučili každému, koho cieľom je mať kvalitné telekomunikačné riešenie.

Späť na zoznam referencií