Asterisk

Tento návod vám pomože si nastaviť nasledovné:

Ako nastaviť VIPTel konto na Asterisku

 1. Vstúpte do Setup→Trunks→Add SIP Trunk a nastavte:
  • Trunk name: viptel (ľubovoľné meno)
  • PEER Details:
   • fromdomain=sip.viptel.sk
   • fromuser=VASE_PRIHLASOVACIE_MENO (v prípade, že nastavujete trunk záznam fromuser vynecháte z konfigurácie)
   • host=sip.viptel.sk
   • qualify=yes
   • secret=VASE_HESLO
   • type=friend
   • username=VASE_PRIHLASOVACIE_MENO
   • context=from-trunk
   • insecure=very
   • dtmfmode=rfc2833
   • canreinvite=yes
  • Register String: - MENO:[email protected]/0650XXXXXX
   • MENO - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno
   • HESLO - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
   • 0650XXXXXX – číslo by sa malo zhodovať s Vaším prihlasovacím menom
  • Tabuľka PEER Details definuje odchádzajúce nastavenie medzi Asteriskom a VoIP poskytovateľom (VIPTel). Prichádzajúce volania si definuje lokálny administrátor v tabuľke “USER Details”.

Nastavenie služby Šifrovania hovorov do ústredne Asterisk

Služba musí byť aktívna a VIPTel účet v zariadení korektne nastavený. 

 • Pre zriadenie služny Šifrovania hovorov, kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do zariadenia postupujte podľa návodu TU.
 1. Vstúpte do Setup→Trunks→Add SIP Trunk a doplňte nastavenia nasledovne:
 • ​PEER Details:
  • ​​​transport=tls
  • encryption=yes
  • port=5061
 • Register string:​
 
 1. Povolte šífrovanie TLS na ústredi v časti Settings > Asterisk SIP Settings > Other SIP Settings​​ takto:
 • tlsenable=yes
 • tlsclientmethod=tlsv1
 • tlscipher=DES-CBC3-SHA
 • tlsbindaddr=0.0.0.0
 • tlsdontverifyserver=yes