Cisco SPA303/SPA504

Tento návod vám pomôže si nastaviť nasledovné:

Nastavenie služby VIPTel v zariadení Cisco SPA303

 1. Vložte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec zapojte do konektoru označeného DC 5V na vašom VoIP telefóne Cisco SPA303.
 2. Prepojte konektor SW na vašom VoIP telefóne Cisco SPA303 s konektorom LAN na Vašom routeri. Použite na to priložený sieťový kábel RJ-45. Ak vaše zariadenie nie je pripojené do siete Internet, tlačidlo MUTE (symbol preškrtnutého mikrofónu) bliká.
 3. Pre správne fungovanie je nevyhnutné vo VoIP telefóne nastaviť IP adresu. Zariadenie sa po pripojení do siete snaží získať IP adresu automaticky pomocou DHCP servera. Nastavenú adresu je možné zistiť nasledovne:
  • Stlačte tlačidlo MENU (symbol preloženého listu).
  • Stlačte tlačidlo 9.
  • Stlačte tlačidlo 2.
  • Otvorte webový prehliadač.
  • Do prehliadača zadajte IP adresu vášho telefónu, ktorú ste zistili v kroku 3.
  • V pravom hornom rohu sa prihláste ako administrátor odkazom Admin Login.
   cisco
  • Vo vašom telefóne Cisco SPA303 máte možnosť zaregistrovania až štyroch jedinečných účtov. Jednotlivé účty sa nastavujú v záložkách Ext. 1 až Ext. 4 (Klapka 1-4). Zvoľte požadovanú klapku. V prípade, ak nastavujete VoIP telefón po prvýkrát, zvoľte Ext. 1.
   cisco
  • V časti Proxy and Registration a časti Subsciber Information je potrebné vyplniť nasledujúce polia:
   • Proxy - uveďte údaj ipgate.sk.
   • Display Name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTelu, napr. vaše meno.
   • User ID - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v sekcii Nastavenia v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno.
   • Password - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v sekcii Nastavenia v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
   cisco
  • Ďalej nastavte v časti Dial Plan hodnotu Dial plan nasledovne ( 112S0 | 15xS0| x. | *x. | *xx*x. | ##x. | *#x. | ***2x*x.* | ***2x* )
  • Kliknite na tlačidlo Submit All Changes.
  • Ak ste vyplnili všetky údaje podľa tohto návodu, v záložke Info → Ext 1-4 status sa zobrazí Registration State: Registered.

Gratulujeme vám k úspešnému nastaveniu hlasových služieb VIPTel vo vašom telefóne Cisco SPA303.

Nastavenie slovenského jazyka

 1. Pre nastavenie slovenského jazyka je potrebné byť prihlásený ako administrátor a možnosti zobrazenia nastaviť ako pokročilé. Do tohto režimu môžete prejsť v pravom hornom rohu Vášho webového prehliadača. V záložke Regional, v časti Miscellaneous nastavte nasledujúce položky:
  • Dictionary Sever Script - serv=http://files.viptel.sk/spa504g/;d0=English;x0=spa50x_30x_en_v749.xml;d1=Slovak;x1=spa50x_30x_sk.xml;
  • Language Selection - Slovak
  • Kliknite na tlačidlo Submit All Changes.
  •  
 •