Grandstream

Tento návod vám pomože si nastaviť nasledovné:

Nastavenie služby VIPTel v zariadení Grandstream

 1. Vložte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec zapojte do konektoru označeného DC 5V na vašom VoIP telefóne Grandstream.
 2. Prepojte konektor LAN na Vašom VoIP telefóne Grandstream s konektorom LAN na vašom routeri. Použite na to priložený sieťový kábel RJ-45.
 3. Zariadenie sa po pripojení do siete snaží získať IP adresu automaticky pomocou DHCP servera. Nastavenú adresu je možné zistiť nasledovne:
  • Stlačte tlačidlo MENU.
  • Zvoľte možnosť Status.
  • Zvoľte možnosť Network Status.
  • Vašu IP adresu reprezentuje záznam IPv4
 4. Otvorte webový prehliadač.
 5. Do prehliadača zadajte IP adresu vašho telefónu, ktorú ste zistili v kroku 3.
 6. V prípade nami dodaných zariadení je heslo vyznačené na tele prístroja (nálepka s logom VIPTel). V prípade, že ste vyzvaný na zadanie mena (Username), zadajte admin. 

  grandstream

  • Ak sme zariadenie nedodávali preddefinované heslo od výrobcu je admin.
 7. Vo vašom telefóne Grandstream GXP2100 máte možnosť zaregistrovania až štyroch jedinečných účtov. Jednotlivé účty sa nastavujú v záložkách Accounts->Account 1-4. Zvoľte požadovanú klapku. V prípade, ak nastavujete VoIP telefón po prvýkrát, zvoľte Account 1 a následne General Settings.

  grandstream

 8. V časti General Settings je potrebné vyplniť nasledujúce polia:
  • Account Active - Zvoľte možnosť Yes
  • Account Name - Viptel
  • SIP Server - uveďte údaj sip.viptel.sk
  • Outbound Proxy - uveďte údaj sip.viptel.sk
  • SIP User ID - uveďte údaj zo Zákazníckej Zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza sekcii Nastavenia v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno
  • Authenticate ID - uveďte rovnaký údaj ako v predchádzajúcom kroku (SIP User ID)
  • Authenticate Password - uveďte údaj zo Zákazníckej Zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v sekcii Nastavenia v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
  • Name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTelu, napr. vaše meno

   grandstream

 9. Kliknite na tlačidlo Save and Apply.
 10. Následne je potrebné upraviť SIP nastavenia pre pridanú klapku. Tieto nastavenia nájdete v záložke Accounts -> Account (1-4) -> SIP Settings -> Basic Settings.
 11. V časti Basic Settings je potrebné nastaviť nasledovné polia: Nastavenia Register expiration
  • Register Expiration - Nastavte na hodnotu 3.
  • SIP Registration Failure Retry Wait Time - Nastavte na hodnotu 3.
 12. Kliknite na tlačidlo Save and Apply.
 13. V časti Call Settings je potrebné nastaviť nasledovné polia: Nastavenia Dial Plan
  • Dial Plan - Vyplňte nasledujúce údaje (bez úvodzoviek):
   "{ x+ | *x+ | *xx*x+ | ##x+ | *#x+ | ***2x*x+* | x+#x+ | ***2x*.|*xxx }"
  • Use # as Dial Key - Nastavte na hodnotu No.
 14. Kliknite na tlačidlo Save and Apply.
 15. Pre nastavenie poslednej položky kliknite na záložku Settings a následne na General Settings.
 16. V časti General Settings je potrebné nastaviť Use Random Port na možnosť Yes.
 17. V časti Call Features je potrebné nastaviť 
  • Disable Direct IP Call na možnosť Yes.
  • Click-To-Dial Feature na možnosť Enable.
 18. Kliknite na tlačidlo Save and Apply.
 19. Ak ste vyplnili všetky údaje podľa tohto návodu, v záložke Status -> Account Status sa zobrazí SIP Registration: YES.

Konfigurácia časovej zóny

 1. Prihláste sa do webového rozhrania.
 2. Kliknite na záložku Settings. Následne v ľavom menu na sekciu Date and Time.
 3. Položku Time Zone nastavte na požadovanú časovú zónu. (Pre nastavenie slovenskej časovej zóny vyberte: GMT +01:00).
 4. Kliknite na tlačidlo Save and Apply.

Nastavenie služby Šifrovanie hovorov v zariadení Grandstream

Služba musí byť aktívna a VIPTel účet v zariadení korektne nastavený. 

 • Pre zriadenie služby Šifrovania hovorov, kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do zariadenia postupujte podľa návodu TU.
   
 1. Upravte SIP nastavenia pre konkrétnu klapku. Tieto nastavenia nájdete v záložke Accounts -> Account (1-4) -> SIP Settings -> Basic Settings, kde je potrebné nastaviť nasledovné polia:
 • SIP Transport - nastavte na hodnotu TLS/TCP
 • SIP URI Scheme When Using TLS - nastavte na hodnotu SIP
 1. Poslednú úprava nastavení je potrebné previesť v časti Accounts -> Account (1-4) -> Audio Settings:
 • SRTP Mode - zvoľte Enabled and Forced

 

Poznámka: V prípade, že zariadenie využívate na videohovor odporúčame v časti Account -> Codec Settings nastaviť položku Video Bit Rate na hodnotu 1024 kbps.