Grandstream Wave

Tento návod Vám pomôže si nastaviť nasledovné:

Návod na nastavenie služby VIPTel v aplikácii 

 1. Z Google Play Store si nainštalujte aplikáciu Grandstream Wave
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Grandstream Wave prejdite do položky Settings vpravo dole a kliknite na Account Settings.

  grandstream

 3. Kliknite na ikonu plus (+) v pravom hornom rohu.

  grandstream

 4. V menu Add New Account zvoľte možnosť SIP Account.

  grandstream

 5. Vyplňte nasledujúce polia:
  • Account Name - názov tohto účtu, napríklad VIPTel
  • SIP Server - vpíšte sip.viptel.sk
  • SIP User ID - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno
  • SIP Authenticaton ID - uveďte rovnaký údaj ako pre SIP User ID
  • Password - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
  • Nastavenie potvrďte stlačením ikony v pravom hornom rohu obrazovky

 1. Ak vám na obrazovke aplikácie vedľa vášho účtu svieti indikátor na zeleno, váš telefón sa úspešne prihlásil do siete VIPTel. Ak máte záujem prijímať hovory nepretržite, kliknite na váš účet, prejdite do jeho nastavení, a pokračujte v bodoch 7 a 8. Nastavenie tejto funkcionality môže zvýšiť spotrebu vašej batérie.

  grandstream

 2. V menu SIP Settings zvoľte možnosť:
  • Enable Session Expiration - zaznačte ON
  • Prejdite do menu Session Expiration Settings

   grandstream

 3. V menu pre UAC Specify Refresher a UAS Specify Refresher zvoľte možnosť UAC.

  grandstream

 4. Prepínať medzi jednotlivými účtami je možné v menu Keypad. Kliknite na ikonu vpravo hore a zvoľte účet, z ktorého chcete uskutočniť volanie.

  grandstream

Nastavenie služby Šifrovania hovorov do aplikácie

Služba Šifrovania hovorov musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

 • Pre zriadenie služby Šifrovania hovorov kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU
 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Grandstream Wave prejdite do Settings vpravo dole a kliknite na Account Settings.

 1. Kliknutím na názov účtu prejdite do jeho nastavení.
 2. V nastavení účtu vyhľadajte SIP SETTINGS a upravte položku Transmission Protocol a zvoľte možnosť TLS.

grandstream

 1. Zmente položku SRTP Mode na hodnotu Enabled And Forced.
  grandstream
 2. V prípade, že sa vám počas hovoru zobrazí ikona zámku, všetky nastavenia ste realizovali správne a vaše hovory sú od tejto chvíle šifrované.
  grandstream

   

 Nastavenie služby SMS do aplikácie

Služba SMS musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

 • Pre zriadenie služby SMS kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.
 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Grandstream Wave kliknite na ikonu správy Messages (1.) a následne na znak + (2.).
 2. Ďalej postupujte nasledovne:
  • V pravom hornom rohu (1.)  sa vám zobrazí účet z ktorého budete SMS odosielať.
  • Do poľa Recipient (2.) vpíšte prijímateľa správy.
  • Do okna Message Content (3.) vpíšte text správy.
  • Stlačením ikony v pravom dolnom rohu (4.) správu odošlete.

grandstream