Návod na nastavenie služby VIPTel v zariadení Linksys PAP2T

Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre rýchle a bezproblémové využívanie vášho VoIP adaptéra Linksys PAP2T.

Prehľad funkcií zariadenia

linksys

 1. Vložte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec zapojte do konektoru „Power“ vášho VoIP adaptéra Linksys PAP2T

  linksys

 2. Prepojte konektor „Ethernet“ na vašom VoIP adaptéri Linksys PAP2T s konektorom „LAN“ na Vašom routeri. Použite na to priložený sieťový kábel RJ-45

  linksys

 3. Prepojte vaše analógové telefóny s konektormi „Phone 1“ alebo „Phone 2“
 4. LED diódy
  • LED diódy s označením „Phone 1“ a „Phone 2“ svietia nepretržite na zeleno, ak sú telefóny zaregistrované v sieti VIPTel
  • LED dióda s označením „Ethernet“ svieti na zeleno, keď prepojíte konektor „Ethernet“ s konektorom „LAN“ na vašom routeri. Táto dióda svieti prerušovane, ak sú cez VoIP adaptér Linksys PAP2T prenášané dáta (VoIP hovor je prenosom dát)
  • LED dióda s označením „Power“ svieti na zeleno, keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete a svieti prerušovane počas bootovania alebo automatického obnovovania softwaru zariadenia. LED dióda svieti na červeno, ak počas bootovania nastala chyba

 

Nastavenie služieb VIPTel

 

Pre správne fungovanie je nevyhnutné vo VoIP adaptéri nastaviť IP adresu. Zariadenie sa po pripojení do siete snaží získať IP adresu automaticky pomocou DHCP servera. Nastavenú adresu je možné zistiť nasledovne:

 • zdvihnite slúchadlo telefónu
 • 4x za sebou stlačte symbol * (hviezdička)
 • po vypočutí informácií konfiguračného menu stlačte 110 a potvrďte symbolom #. Následne vám zariadenie ohlási priradenú IP adresu
 • zložte slúchadlo
 1. otvorte webový prehliadač
 2. do prehliadača napíšte http://vaša_IP_adresa/admin/advanced (kde “vaša_IP_adresa” je IP adresa, ktorú ste zistili pomocou hlasového menu)
 3. vyberte záložku “Line 1” alebo “Line 2”. Nastavenia pre Line 1 zodpovedajú telefónu v porte Phone 1, nastavenia pre Line 2 zodpovedajú telefónu v porte Phone 2. Jednotlivé položky menu nastavte nasledovne:
  • Proxy – do okna napíšte “ipgate.sk”
  • Display Name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTelu, napr. vaše meno.
  • User ID – uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno
  • Password - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
  linksys
 4. v sekcii "Audio Configuration" a “Dial Plan” vyplňte:
  • Ak používate FAX vyplňte:FAX Passthru Codec: G711a FAX Passthru Method: ReINVITE
  • Dial Plan: (112S0|15xS0|11[0-1,3-9]xS0|12xxxS0|14xxxS0|021[6,7]xxxS0|0[3-5][1-8]1[6,7]xxxS0|18xxxS0|0[2-9]xxxxxxxxS0|00x.|8x.|9x.|0x.|28S0|29S0|30S0)

  linksys

 5. kliknite na tlačidlo “Save Settings”

Ak ste vyplnili všetky údaje podľa tohto návodu, v záložke “Info → Line 1/2 status” sa zobrazí “Registration State: Online".