Linphone

  Tento návod vám pomôže nastaviť nasledovné.

  Chcem si nastaviť službu VIPTel do aplikácie Linphone

  1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Linphone
  2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Linphone stlačte tlačidlo USE A SIP ACCOUNT.
   linphone
  3. Vyplňte prihlasovacie údaje pre váš účet. Nájdete ich vo vašej Zákazníckej zóne na stránke www.viptel.sk v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel.
   • Do poľa Username uveďte údaj zo Zákazníckej zóny uvedený v poli Prihlasovacie meno (VoIP číslo).
   • Pole Display name je nepovinné. Slúži na identifikáciu účtu v rámci Vašej Linphone aplikácie.
   • Do poľa Password uveďte údaj zo zákazníckej zóny uvedený v poli Heslo.
   • V poli Transport vyberte možnosť transportného protokolu UDP.
  4. Pokračujte tlačidlom USE.
  5. linphone
  6. Ak po dokončení nastavení vidíte v hornej časti pri Vašom účte zelený krúžok, nakonfigurovali ste Váš účet správne.
  7. linphone
  8. Volať môžete len osobe z kontaktov uložených v aplikácii Linphone. Z toho dôvodu je nutné pridať osobu medzi kontakty.
  9. Pre pridanie kontaktu zvoľte záložku CONTACTS v ľavej časti aplikácie a potom stačte tlačidlo ADD CONTACT.
  10. linphone
  11. Vypíšte povinné polia:
   • Do 1. poľa zadajte meno kontaktu.
   • Do poľa SIP ACCOUNT(S) uveďte číslo kontaktu.
   • Voľbu potvrďte tlačidlom SAVE
   linphone
  12. Teraz sa osoba nachádza medzi kontaktmi a môžete volať. Umiestnite myš na pole kontaktu a zobrazia sa Vám ikony pre videohovor, audiohovor a SMS.
  13. linphone

   

  Nastavenie služby​ Šifrovania hovorov do aplikácie

  1. Pre nastavenie šifrovania hovorov zvoľte v pravom hornom menu možnosť Preferences.
  2. linphone
  3. Kliknite na ikonu možnosti Edit.
  4. linphone
  5. V záložke Calls and Chat zvoľte pre možnosť Encryption SRTP. Svoju voľbu potvrďte tlačidlom OK.
  6. linphone
  7. Ak sa Vám počas hovoru ukazuje v pravom hornom rohu uzavretý zámok, Váš hovor je šifrovaný. Pokiaľ je zámok odomknutý, hovor nie je šifrovaný.
  8. linphone

   

  Nastavenie služby SMS do aplikácie

  Služba musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

  • Pre zriadenie služby SMS, kontaktujte naše obchodné oddelenie.
  • SMS správu je možné poslať len osobe z kontaktov uložených v aplikácii Linphone. Z toho dôvodu je nutné pridať osobu medzi kontakty.
  • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie a pridanie osôb do kontaktov postupujte podľa návodu TU.

  1. Pre napísanie SMS stačte ikonu správy pri kontakte.
  2. linphone
  3. Do novo otvoreného okna SMS správ vpíšte text správy a následne správu odošlite stlačením tlačidla Enter na klávesnici. linphone