Návod na nastavenie rozšírenia VIPTel Click pre Mozilla Firefox

Využite VIPTel Click spolu s vaším stolovým telefónom Cisco SPA5XXg, Grandstream GXP1620, Grandstream GXP1625, Grandstream GXP1628, Grandstream GXP2100, Grandstream GXP2130, Elmeg IP290, Yealink T28P, Yealink T22P alebo VIPTel PBX a volajte priamo z vášho webového prehliadača. Už nemusíte vytáčať iba prostredníctvom telefónu, postačí vám tento jednoduchý doplnok.

 1. Otvorte stránku rozšírenia VIPTel Click pre Mozilla Firefox a zvoľte Pridať do programu Firefox. VIPTel Click
 2. V prípade potreby potvrďte žiadosť o inštaláciu výberom Povoliť. mozilla
 3. Po uplynutí troch sekúnd kliknite na tlačidlo Inštalovať. mozilla
 4. Po dokončení inštalácie vojdite tlačidlom Menu (zvyčajne za riadkom s www adresou) do ponuky nastavení a vyberte Doplnky. mozilla
 5. V ľavom paneli vyberte kartu Rozšírenia, vyhľadajte VIPTel Click a kliknite na Možnosti. mozilla
 6. Nastavte do zodpovedajúcich textových polí parametre telefónu, z ktorého budete chcieť prostredníctvom aplikácie VIPTel Click uskutočňovať hovory (v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte našu technickú podporu).
  1. IP adresa zariadenia (zvyčajne je možné zistiť podľa návodu pre dané zariadenie),
  2. Typ zariadenia (podporované sú všetky zariadenia uvedené v zozname),
  3. Používateľské meno (ak je potrebné),
  4. Prefix pred číslom (ak je potrebný),
  5. Heslo (ak je potrebné),
  6. Klapka (potrebné pri výbere VIPTel PBX).
 7. mozilla

 8. Po vyznačení telefónneho čísla na internetovej stránke a kliknutí pravým tlačidlom vám v kontextovom menu pribudne možnosť iniciovať telefonický hovor prostredníctvom služieb VIPTel. mozilla