Grandstream DP750

Tento návod vám pomôže si nastaviť nasledovné:

Nastavenie služby VIPTel v zariadení Grandstream

 1. Zariadenie sa po pripojení do siete snaží získať IP adresu automaticky pomocou DHCP servera. Nastavenú adresu je možné zistiť nasledovne:
  • Stlačte tlačidlo MENU - Settings - Status kde hodnota IPAddres reprezentuje vašu IP adresu
 2. Otvorte webový prehliadač.
 3. Do prehliadača zadajte IP adresu vášho telefónu, ktorú ste zistili v kroku 3.
 4. Po zobrazení stránky s prihlasovacími údajmi zadajte meno admin do poľa Username a heslo vyznačené na tele prístroja (nálepka s logom VIPTel) do riadku Password.
 • Poznámka: Ak sme zariadenie nedodávali preddefinované heslo od výrobcu je admin.
  grandstream
 1. Prejdite do menu DECT-SIP Account Settings a vyplňte nasledovné položky pre príslušný Account:
  • SIP User ID - zadajte prihlasovacie meno, ktoré nájdete v Zákazníckej zóne v časti Prihlasovacie údaje a prehľad, prípadne v Bezpečnostnom protokole, ak konfigurujete klapku VIPTel ústredne.
  • Authenticate ID - zadajte prihlasovacie meno, ktoré nájdete v Zákazníckej zóne v časti Prihlasovacie údaje a prehľad, prípadne v Bezpečnostnom protokole, ak konfigurujete klapku VIPTel ústredne.
  • Password - zadajte prihlasovacie heslo, ktoré nájdete v Zákazníckej zóne v časti Prihlasovacie údaje a prehľad, prípadne v Bezpečnostnom protokole, ak konfigurujete klapku VIPTel ústredne.
  • Name - ľubovolné pomenovanie klapky.
  • Profile - vyberte Profil 1.
  • HS Mode - vyberte rúčku na ktorú si želáte posielať príchodzie hovory.
  • Nastavenie potvrďte stlačením Save and Apply.

   grandstream

 2. V časti Profile - Profile1 - General Settings je potrebné vyplniť nasledujúce polia:
  • Profile Active: zvoľte hodnotu Yes.
  • SIP Server: zadajte sip.viptel.sk
  • Outbound Proxy: vpíšte sip.viptel.sk
  • Nastavenie potvrďte stlačením Save and Apply.

   grandstream

 3. V menu Profile 1 - SIP Settings - Basic Settings upravte položky:
 • Register Expiration - vpíšte hodnotu 3.
 • Sip registration Failure Retry Wait Time - vpíšte hodnotu 3.
 • Use Random SIP Port - nastavte na Yes.
 • Nastavenie potvrďte stlačením Save and Apply.
  settings
 1. Následne je potrebné upraviť  nastavenia Profile - Profile1 - Call Settings nasledovne.
 • Dial Plan - vpíšte { x+ | *x+ | *xx*x+ | ##x+ | *#x+ | ***2x*x+* | ***2x*. }
 • Use # as Dial Key - na No.
 • Nastavenie potvrďte stlačením Save and Apply.
  nastavenie

Nastavenie služby Šifrovanie hovorov v zariadení Grandstream

Služba musí byť aktívna a VIPTel účet v zariadení korektne nastavený. 

 • Pre zriadenie služby Šifrovania hovorov, kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do zariadenia postupujte podľa návodu TU.
   
 1. Upravte SIP nastavenia pre konkrétnu klapku. Tieto nastavenia nájdete v záložke Accounts -> Account (1-4) -> SIP Settings -> Basic Settings, kde je potrebné nastaviť nasledovné polia:
 • SIP Transport - nastavte na hodnotu TLS/TCP
 • SIP URI scheme when using TLS nastavte na hodnotu SIP
  nastavenie
 1. Poslednú úprava nastavení je potrebné previesť v časti Accounts -> Account (1-4) -> Audio Settings:
 • SRTP Mode - zvoľte Enabled and Forced
  nastavenie

 

Poznámka: V prípade, že zariadenie využívate na videohovor odporúčame v časti Account -> Codec Settings nastaviť položku Video Bit Rate na hodnotu 1024 kbps.