Telephone

Tento návod Vám pomôže si nastaviť nasledovné:

 • Chcem nastaviť službu VIPTel do aplikácie Telephone.
 • Chcem zapnúť Šifrovanie hovorov - žial táto aplikácia nepodporuje šifrovanie hovorov, vyberte si z aplikácií iných výrobcov.
 • Chcem odoslať SMS pomocou služby VIPTel - žial táto aplikácia nepodporuje šifrovanie hovorov,  vyberte si z aplikácií iných výrobcov.

Návod na nastavenie služby VIPTel v aplikácii Telephone

 1. Z Mac App Store si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Telephone
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Telephone vyplňte nasledujúce polia:
  • Full Name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTelu, napr. vaše meno
  • Domain - napíšte “sip.viptel.sk"
  • User Name - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno
  • Password - uveďte údaj zo zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
  • Stlačte tlačidlo Done
   ekiga
 3. Ak vám na obrazovke aplikácie svieti text Available, tak sa váš telefón úspešne prihlásil do siete VIPTel a možete začať telefonovať.
  ekiga