Vzory hlasov

vzory hlasov

Nižšie nájdete bohatú zbierku hlasov od našich VIPTel hlásateľov. Pripravíme pre vás unikátne hlášky presne podľa vašich predstáv.

Hlásatelia a hlásateľky

Ženské hlasy (SK, AJ, DE)

Hlas 1 - Laura (SK, AJ)

Hlas 2 - Dominika (SK, AJ, DE)

Mužské hlasy (SK, AJ)

Hlas 6 - Dávid (SK, AJ)

Hlas 7 - Adrián (SK, AJ)

Robotické hlasy

Ženské automaticky generované hlasy (SK, EN, PL, HU)

Slovenský hlas - Viktória (SK)

Český hlas - Vlasta (CZ)

Anglický hlas - Jenny (EN)

Poľský hlas - Žofia (PL)

Maďarský hlas - Naomi (HU)

Mužské automaticky generované hlasy (SK, EN, PL, HU)

Slovenský hlas - Lukáš (SK)

Český hlas - Antonín (CZ)

Anglický hlas - John (EN)

Poľský hlas - Jacek (PL)

Maďarský hlas - Tamas (HU)