X-Lite

Tento návod vám pomôže si nastaviť nasledovné:

Nastavenie služby VIPTel v aplikácii X-Lite

 1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu:
  • X-Lite:  základná verzia aplikácie umožňujúca telefonovanie.
  • Bria 4: prémiová verzia aplikácie s rozšírenými biznis funkciami (prepájanie hovoru, konferencie alebo podpora viacerých účtov, šifrovanie hovorov).
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie X-Lite stlačte tlačidlo Softphone a Account Settings.
  xlite
 3. Vyplňte nasledujúce polia:
  • Account Name - napíšte VIPTel
  • User ID - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno.
  • Domain - napíšte sip.viptel.sk
  • Password - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
  • Display Name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTel, napr. vaše meno
  • Stlačte tlačidlo OK
  xlite
 4. Ak vám na obrazovke aplikácie zasvietil text Account Enabled. The phone is ready., tak sa váš telefón úspešne prihlásil do siete VIPTel a môžete začať telefonovať.
  xlite

Nastavenie služby Šifrovania hovorov do aplikácie

Služba Šifrovania hovorov musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený

 • Služba je dostupná len pre platenú verziu aplikácie Bria.
 • Pre zriadenie služby Šifrovania hovorov kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.
   
 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie X-Lite stlačte tlačidlo Softphone a Account Settings.

xlite​​

 1. Vyberte si príslušný účet a stlačte Edit.
 2. V záložke Transport zvoľte:
 • Signaling transport - z možností vyberte TLS
 • Media Encrytpion - vyberte Make and accept only encrypted calls
 • Voľbu potvrďte stlačením OK

 1. ​V prípade, že je šifrovanie aktívne, počas hovoru sa zobrazí ikona zámku.

Nastavenie služby SMS do aplikácie

Služba SMS musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený

 • Pre zriadenie služby SMS kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.

 

 1. SMS správu je možné poslať len osobe z kontaktov uložených v aplikácii X-Lite. Z toho dôvodu je nutné pridať osobu medzi kontakty.
 2. Pridanie kontaktu prebieha nasledovne:
 • Prejdite do menu kontaktov stlačením ikony postavy (1. krok z obrázku).
 • V kontaktoch stlačte ikonu pre pridanie nového kontaktu (2. krok z obrázku).

 1. V karte kontaktu vyplnte nasledovné údaje:
 • Vyberte si typ telefónneho čísla Softphone (1.) a do priľahlého poľa zadajte telefónne číslo. 
 • Do poľa Display name (2.) vpíšte meno osoby, ktorej chcete správu zaslať.
 • Kontakt uložte stlačením tlačítka OK (3.)

 1. V úvodnej obrazovke stlačte ikonu správy.
  xlite
 2. V novom okne zadajte: 
 • Do 1. poľa meno prijímateľa alebo telefónne číslo príjemcu.
 • Do 2. poľa vpíšte správu.
 • SMS následne odošlete stlačením ikony správy

xlite