Zoiper

Tento návod vám pomôže si nastaviť nasledovné:

Nastavenie služby VIPTel do aplikácie

 1. Z Google Play si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Zoiper Softphone.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Zoiper stlačte tlačidlo Config.

  zoiper

 3. V menu zvoľte položku Accounts.

  zoiper

 4. Stlačte možnosť Add account.

  zoiper

 5. V časti Account setup vyberte možnosť Yes.

  zoiper

 6. V ďalšom kroku stlačte Select a provider.
  Prehľad podrobnejších nastavení pre prípad manuálnej konfigurácie nájdete TU.

  zoiper

 7. Vyberte operátora VIPTel.

  zoiper

 8. Zadajte prihlasovacie meno a heslo podľa postupu nižšie. Zadané údaje uložte voľbou Save.

  zoiper

  • Do poľa User name uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel v stĺpci Prihlasovacie meno (VoIP číslo).
  • V časti Password uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel v stĺpci Heslo.
 9. V prípade úspešného prihlásenia do siete VIPTel sa Vám na obrazovke zobrazí informácia VIPTel is ready. Od tejto chvíle môžete uskutočňovať hovory cez mobilnú aplikáciu Zoiper.

  zoiper
   

Nastavenie služby Šifrovania hovorov do aplikácie

Služba Šifrovania hovorov musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

 • Pre zriadenie služby Šifrovania hovorov kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.
   
 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Zoiper stlačte tlačidlo Config.

  zoiper

 2. V menu zvoľte položku Accounts.

  zoiper

 3. Vyberte účet a kliknutí naň vstúpte do jeho nastavení.

 4. Upravte nasledovný údaj a zmenu uložte pomocou Save.
 • Do poľa Host zadajte meno prideleného registračného servera sip.viptel.sk

zoiper

 1. Vstúpte do menu aplikácie Zoiper pomocou Config -> Accounts -> VIPTel (prípadne inak Vami pomenovaný účet) -> Encryption Setting a aktivujte nasledovnú funkciu:
 2. Enable SRTP - na hodnotu ON začiarknutím políčka. 
  • V prípade, že ste v tomto kroku obdržali oznámenia:
   • TLS Transport type is required for SRTP encryption. Do you want to set Transport type to TLS? - zvoľte možnosť YES.
   • Enabling "Use RPORT for signalling" option is recommended for TLS Transport Type. Do you want to enable "Use RPORT for signalling" option? - vyberte YES.
 3. V časti Config -> Accounts -> VIPTel (prípadne inak Vami pomenovaný účet) -> Network Settings upravte nasledovné polia:
  • ​​Transport Type - vyberte hodnotu TLS.
  • Use RPORT for signalling - aktivujte začiarknutím políčka. 
 4. ​V prípade, že je šifrovanie aktívne, počas hovoru sa zobrazí ikona zeleného zámku.
  zoiper

 

 Nastavenie služby SMS do aplikácie

Služba SMS musí byť aktívna a VIPTel účet v aplikácii korektne nastavený.

 • Pre zriadenie služby SMS kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • Pre nastavenie služby VIPTel do aplikácie postupujte podľa návod TU.
   
 1. V hlavnom menu aplikácie kliknite na položku Chat.
 2. Stlačte ikonu Správa.
  zoiper
 3. Následne postupne podľa obrázkov zadávajte:
 • Vyberte príslušný účet, ktorý má byť použitý pre posielanie SMS.
 • Do poľa To vpíšte číslo príjemcu.
 • Text správy vpíšte do poľa Type message.
 • Správu odošlete stlačením ikony s číslom 4. na obrázku.

zoiper