Gigaset A510 IP / A540 IP / A690 IP

Tento návod vám pomôže si nastaviť nasledovné:

Nastavenie služby VIPTel do zariadenia Gigaset

Po rozbalení a inštalácii zariadenia môžete VIPTel konto na zariadení nastaviť pomocou webového rozhrania.

 1. Ku správcovskému rozhraniu zariadenia môžete pristúpiť týmto spôsobom:
  • Na slúchadle stlačte tlačidlo Menu → Settings → System → Local Network → IP Address: X.X.X.X. Túto adresu zadajte do Vášho webového prehliadača (Internet Explorer, Firefox, Opera)
 2. Na úvodnej obrazovke budete vyzvaní k zadaniu systémového PINu:

  gigaset

  • Please enter your system PIN
  • Zadajte Váš PIN – v prípade nami dodaných zariadení sa prihláste zadaním hesla, ktoré je vyznačené na tele prístroja (nálepka s logom VIPTel).
   • prednastavená hodnota (default) je 0000
  • Hodnotu môžete neskôr zmeniť v menu telefónu → Settings → System → System PIN
 3. Prejdite do záložky Settings → Telephony → Connections a kliknite na tlačidlo Edit pre IP1:

  gigaset

 4. V ponuke kliknite na tlačidlo Start Configuration Assistant.

  gigaset

  • Prehľad podrobnejších nastavení pre prípad manuálnej konfigurácie nájdete TU
 5. Označte možnosť No pri voľbe Auto Configuration Code available.
  Pokračujte výberom možnosti Next.

  gigaset

 6. V ponuke zvoľte Slovakia
  . gigaset
 7. Následne vyhľadajte a označte v zozname položku VIPTel. Pokračujte v nastavení kliknutim na tlačidlo Next.
  gigaset

 8. Vyplňte nasledovné konfiguračné nastavenia pre VIPTel konto:

  gigaset

  • Authentication Name - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Prihlasovacie meno
  • Authentication password - uveďte údaj zo Zákazníckej zóny na stránke www.viptel.sk. Údaj sa nachádza v tabuľke Prihlasovacie údaje do siete VIPTel, v stĺpci Heslo
  • Username - nastavte rovnako ako Authentication Name
  • Display name - uveďte údaj, ktorý sa bude zobrazovať volanému, ak je takisto zákazníkom VIPTelu, napr. Vaše meno.
  • Po vyplnení uvedených konfiguračných nastavení kliknite na tlačidlo Set.
    
 9. V nasledujúcom okne potvrďte voľbu tlačidlom Finish.
 10. Ak ste vyplnili všetky údaje podľa tohto návodu, pod profilom IP1 sa zobrazí status Registered.

  gigaset

 11. Pre správne fungovanie telefónu je potrebné mať nastavené používanie profilu IP1 pre odchádzajúce aj prichádzajúce hovory v záložke Settings → Telephony → Number Assignment:gigaset

Ako prepojiť hovor na zariadení Gigaset

Prepájanie hovorov s ohlásením

 V tomto prípade hovor prepájate po vzájomnej komunikácii s účastníkom, na ktorého si želáte hovor prepojiť.

 1. Na rúčke musí byť povolené prepájanie hovor, tj. v Menu - Selected services - Transfer, zaškrtnite OK.
   
 2. V prípade príchodzieho hovoru, ktorý chcete prepojiť  postupujte nasledovne:
  • Zdvihnite prichádzajúci hovor.
  • Stlačte tlačidlo R (v pravom dolnom rohu klávesnice).
  • Zadajte telefónne číslo alebo číslo klapky kam si želáte hovor prepojiť a stlačte zelené tlačítko.
  • Po zodvihnutí môžte komunikovať s účastníkom, na ktorého si želáte hovor prepojiť.
  • Akonáhle si budete želať hovor prepojiť stlačte klávesu R.
  • Príde k prepojeniu pôvodného hovoru na volaného a váš hovor bude ukončený.

Prepájanie hovorov bez ohlásenia

 V tomto prípade hovor prepájate priamo bez toho, aby ste komunikovali s koncovým účastníkom, na ktorého si želáte hovor prepojiť.

 1. Na rúčke musí byť povolené prepájanie hovor, tj. v Menu - Selected services - Transfer, zaškrtnite OK.
   
 2. V prípade príchodzieho hovoru, ktorý chcete prepojiť bez ohlásenia  postupujte nasledovne:
  • Zdvihnite príchodzí hovor
  • Stlačte ##xxxxxx, kde xxxxxx reprezentuje číslo/klapku, kam chcete hovor prepojiť, t.j. v prípade prepojenia na klapku 12 vytočíte  ##12.
  • Váš súčasný hovor bude ukončený a začne vyzváňať klapka/číslo, na ktorú ste realizovali prepájanie.

Nastavenie portu 443

V prípade, že ste boli požiadaný o realizáciu týchto nastavení Technickou podporou postupujte podľa návodu nižšie.

 1. Vstúpte do menu zariadenia pomocou bodov 1. a 2. návodu.
 2. Následne v časti Settings - Telephony -  Connections vyberte účet, kde chcete úpravu realizovať a upravte ho stlačením tlačítka Edit.
 3. V menu účtu stlačte Show advanced settings.
 4. Následne upravte:
  • Proxy server port: upravte na hodnotu 443
  • Registration server port: nastavte 443
  • Outbound proxy port: uveďte 443
 5.  V časti Settings - Telephony - Advanced VoIP Settings upravte položku Use random ports for SIP na hodnotu YES.

Ako zamedziť obťažujúcim hovorom z utajených čísel

Vaše zariadenie disponuje možnosťou vypnúť vyzváňanie pri prichádzajúcich hovorov z utajených čísel (CLIR). Volanie bude zariadenie signalizovať len na displeji. 

Model A510 IP / A540 IP

 1. Na Gigaset rúčke stlačte v hornej časti (znak ukazovateľa hlasitosti) strieborné tlačítko a vstúpte do menu.
 2. V prípade ak máte: 
   
  • Predvolený anglický jazyk, vyhľadajte položku Ringtones (Handset) - External Calls a začiarknite možnosť Anonymous Calls Silent.
    
  • Predvolenú slovenčinu vyhľadajte položku Vyzvananie (prenosova cast) - Externe volania a začiarknite možnosť Stisenie anonym.vol.

Model A690 IP

 1. Stačte pravé tlačidlo Menu.
 2. V prípade ak máte: 
   
  • Predvolený anglický jazyk, vyhľadajte položku RiCall Manager a začiarknite možnosť Mute Anonym. Calls.
    
  • Predvolenú slovenčinu, vyhľadajte položku Správca hovorov a začiarknite možnosť Stlmiť anonym. hovory.