MK-soft

Kontaktné údaje nášho partnera

MK-Soft, s.r.o.
Tel.: 051/77 22 111
E-mail: [email protected]
Web: https://www.mksoft.sk/

 

MK-soft - ekonomický softvér

MK-soft je spoločnosť venujúca sa vývoju ekonomickému softvéru s rovnakým názvom, slúžiacim na vedenie ekonomickej, mzdovej a skladovej evidencie firmy. Ich programy obsahujú viaceré moduly, ako jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad, či CRM, ktoré je možné rôzne kombinovať. Svoje produkty vyvíjajú tak, aby spĺňali požiadavky technologickej vyspelosti, no zároveň so zreteľom na jednoduchosť ovládania a prehľadnosť zobrazovania informácií.

Spojenie služieb MK-soft a VIPTel prináša najmä pohodlnejšiu komunikáciu. API integrácia umožňuje napríklad zobrazovanie volajúceho z adresára pri zvonení hovoru v module CRM, evidenciu hovorov v module CRM, štatistické prehľady hovorov podľa rôznych kritérií (linka, klapka, počet hovorov, dĺžka hovorov), vytočenie hovoru priamo z adresára, či zasielanie SMS správ priamo zo softvéra MK-soft.

Viac informácií o spoločnosti MK-soft a jej produktoch nájdete na stránke https://www.mksoft.sk/

Ukážka softvéru MK-soft

 

Späť na zoznam partnerov