Návod na nastavenie rozšírení VIPTel Phone Accept Call a VIPTel Phone End Call pre Google Chrome

Využite praktické rozšírenia VIPTel Phone Accept Call a VIPTel Phone End Call, s ktorými môžete prijať, alebo ukončiť hovor z ktorejkoľvek záložky vášho prehliadača. Po nainštalovaní týchto rozšírení budete mať ikonky pre prijatie a odmietnutie hovoru dostupné priamo v prehliadači.

 

  1. Otvorte stránku rozšírenia VIPTel Phone pre Google Chrome a nainštalujte ho stlačením tlačidla + Zadarmo.
  2. Potvrďte inštaláciu tlačidlom Pridať.
  3. Po dokončení inštalácie vojdite tlačidlom Menu (zvyčajne za riadkom s www adresou) do ponuky Nástroje (Ďalšie nástroje) a vyberte Rozšíreniachrome
  4. V zozname rozšírení vyhľadajte VIPTel Phone Accept Call a VIPTel Phone End Call a skontrolujte, či sú rozšírenia aktívované. Ak nie, posuňte butón pre aktiváciu doprava, čím sa vysvieti na modro. 
  5. Rozšírenia by mali byť teraz aktívne, lištu s nástrojmi môžete zatvoriť kliknutím na x vpravo hore.