VIPTel Phone

Pre aktivovanie tejto služby kontaktujte naše obchodné oddelenie na čísle +421 (0)2 20 28 20 28 alebo na adrese obchod@viptel.sk.

Tento návod Vám pomôže si nastaviť nasledovné:

Nastavenie služby VIPTel Phone

 1. Po prihlásení do rozhrania PBX Manager/zákaznícka zóna kliknite na ikonu telefónu v pravej časti obrazovky
  Nastavenie
 2. Pre zaregistrovanie klapky stlačte znak ozubeného kolieska
  Nastavenie
 3. V časti Nastavenia telefónu (1) si z ponuky vyberte klapku (2), ktorú si želáte zaregistrovať a používať
  Nastavenie
 4. Po výbere klapky si ju nezabudnite zaregistrovať pomocou tlačítka Prihlásiť klapku
  Nastavenie
 5. Ak sa Vám klapku podarilo úspešne zaregistrovať, zobrazí sa Vám pri čísle klapky zelená bodka (1). Klapku môžete v tejto časti aj odregistrovať kliknutím na Odhlásiť klapku
  Nastavenie

Nastavenie BLF 

Funkcia BLF Vám umožní získať prehľad o ďalších klapkách, t.j. zobrazuje sa Vám stav či daná klapka má iný hovor (červené podsvietenie), alebo je dostupná (zelené podsvietenie).

Pre pridanie klapky do zoznamu BLF kliknite na ozubené koliesko (1) a menu Nastavenie BLF (2)následne si z ponuky vyberte čísla klapiek (3), pre ktoré si želáte funkciu BLF uplatniť a voľbu potvrďte stlačením tlačítka Uložiť (4).​ V ľavom dolnom rohu telefónu (5) sa Vám zobrazia vybrané BLF.

Nastavenie

Nastavenie zvuku

V časti Nastavenie zvuku (1) si môžete si vybrať z viacerých zariadení na prehrávanie a nahrávanie zvuku. V tejto časti si napríklad môžte určiť, aby príchodzí hovor zvonil z reproduktorov, ale po zodvihnutí hovoru bolo počuť zvuk v sluchátkách. 

Aby sme Vám pomohli vybrať to správne zariadenie môžete si ich otestovať v časti Otestujte si Vaše zvukové zariadenia (2).
Nastavenie