Chráňme si svoju pevnú linku - Ako na bezpečný VoIP?

22.03.2019

Chráňme si svoju pevnú linku - Ako na bezpečný VoIP?

Chcete si byť istí bezpečnosťou vášho SIP účtu a neviete, ako na to? Ponúkame krátky návod, ako sa starať o svoje heslá a prihlasovacie mená, a tipy, ako zvýšiť zabezpečenie SIP účtu VIPTel na maximum priamo v Zákazníckej zóne.

1. Najdôležitejšie je, aby ste si starostlivo uchovali svoje prihlasovacie heslo do Zákazníckej zóny. V nej nájdete prístupové heslá pre vaše SIP účty, nastavenia pre presmerovanie, bezpečnostný limit, adresy zasielania upozornení a iné.

Preto vám odporúčame:

  • prihlasovacie meno a heslo do Zákazníckej zóny si zapamätajte. V prípade, že heslo zabudnete, je možné ho kedykoľvek pregenerovať a vytvoriť nové
  • neukladajte prihlasovacie meno a heslo do vášho internetového prehliadača, a to najmä v prípade ak váš počítač využívajú aj iné osoby (kolegovia, partneri, administrátori, servisní technici a pod.),
  • zvoľte si heslo, ktoré je bezpečné a zároveň zapamätateľné,
  • prihlasovacie meno a heslo s nikým nezdieľajte,
  • nedávajte si ako heslo údaje zo života, meno, dátum narodenia a pod.
2. Je veľmi dôležité strážiť si aj prihlasovacie meno a heslo k vášmu SIP účtu, ktoré umožnia VoIP zariadeniu (telefón, ústredňa, softvérový telefón a pod.) pripojenie do našej telekomunikačnej infraštruktúry. Po overení identity náš systém povolí vedenie hovorov akémukoľvek zariadeniu so správnym prihlasovacím menom a heslom. Preto vám odporúčame prezradiť heslo k SIP účtu iba dôveryhodnej osobe, ktorá má oprávnenie so SIP účtom disponovať.

3. Ďalším rizikom je nedostatočné zabezpečenie softvérovej ústredne Asterisk a nedostatočná úroveň zabezpečenia činnosti ústredne, ktorá umožňuje komukoľvek telefonovať na ľubovoľné telefónne čísla aj bez autentifikácie.

TIP: V Zákazníckej zóne si nastavte IP adresy, ktoré budú mať prístup k vášmu VIPTel účtu, čím výrazne prispejete k zvýšeniu zabezpečenia vášho VIPTel účtu proti zneužitiu.

Preto vám odporúčame:
  • obmedziť prístup k ústredni Asterisk správnym nastavením firewallu,
  • ústredňu Asterisk nakonfigurovať tak, aby vedenie odchádzajúcich hovorov bolo umožnené iba korektne zaregistrovaným klapkám,
  • v operačnom systéme ústredne obmedziť prístup k súborom sip.conf a manager.conf tak, aby k nim mohol pristupovať iba program ústredne Asterisk,
  • pravidelne kontrolovať aktuálny stav zabezpečenia ústredne ,
  • v prípade podozrenia, že došlo k napadnutiu vašej ústredne Asterisk, VoIP zariadenia alebo SIP účtu bezodkladne kontaktovať linku technickej podpory VIPTel za účelom znovunastavenia všetkých hesiel k SIP účtom.
PRO TIP: Nastavte si bezpečnostný limit a majte pod kontrolou svoje mesačné výdavky za telefonovanie a zároveň zamedzíte vysokým škodám v dôsledku prípadného zneužitia vašich prihlasovacích údajov do siete VIPTel (neodborne konfigurovaná VoIP ústredňa, bývalí zamestnanci s prístupom k informáciám a pod.)


Späť na všetky blogy