Aj my sme ISO certifikovaní

06.05.2013

Na základe auditu spoločnosti PQM, s.r.o.,  akreditovaného certifikačného orgánu ISO, nám bol udelený certifikát potvrdzujúci, že naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008. 

Veríme, že týmto vyšleme pozitívny signál našim obchodným partnerom, zákazníkom a záujemcom o VoIP služby značky VIPTel o tom, že všetky procesy vo firme sa vykonávajú v súlade so svetovo uznávanými štandardmi,“ doplňuje Simon Hauf (konateľ).

Zdroj:  https://www.viptel.sk/images/iso.jpg


Späť na všetky blogy