VM Telecom, s.r.o. má certifikát kvality ISO 9001

20.03.2019

VM Telecom, s.r.o. má certifikát kvality ISO 9001

Pýtate sa, či je VIPTel dôveryhodný? Veríme, že toto vás presvedčí! Radi by sme Vás informovali, že spoločnosť VM Telecom, s.r.o. získala na základe auditu spoločnosti PQM, s.r.o., akreditovaného certifikačného orgánu ISO, celosvetovo uznávaný certifikát manažmentu kvality ISO 9001 pre svoje hlavné oblasti pôsobenia:

  • Zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie verejnej telefónnej služby;
  • Zriaďovanie a poskytovanie elektronickej komunikačnej siete, internet, prenos hlasu prostredníctvom siete internet, audiotex a prenos dát;
  • Výroba, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov;
  • Poskytovanie softvérov a služieb pomocou počítača;
  • Automatizované spracovanie dát.

iso certifikat kvality


Úspešné získanie certifikácie systému riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov v súlade s príslušnými normami EN ISO 9001:2009, svedčí o efektivite, účinnosti a neustálom zlepšovaní kvality interných procesov v rámci spoločnosti. „Veríme, že týmto vyšleme pozitívny signál našim obchodným partnerom, zákazníkom a záujemcom o VoIP služby značky VIPTel o tom, že všetky procesy vo firme sa vykonávajú v súlade so svetovo uznávanými štandardmi,“ hovorí Simon Hauf, konateľ spoločnosti VM Telecom, s.r.o.

Certifikácia a uplatňovanie normy ISO

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009 patrí medzi medzinárodné normy, ktoré jednotlivé štáty preberajú do tzv. národnej „technickej legislatívy“. Tieto majú v každej krajine rovnaké znenie a požiadavky pre platnosť, a vďaka tomu aj celosvetové uznanie. Certifikát je nutné obnovovať každé tri roky, avšak aj počas tohto obdobia je plnenie požiadaviek normy ISO 9001 monitorované, čím sa zaručuje dlhodobo stabilný výkon firmy. Ak manažment firemných procesov stratí na kvalite, firma príde aj o udelený certifikát kvality.

Spoločnosť PQM, s.r.o., ktorá udelila certifikát firme VM Telecom, je Slovenským certifikačným orgánom akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) poverenou na akreditáciu skúšobných laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov. Okrem certifikácie vykonáva aj priebežné monitorovacie audity a je sama neustále monitorovaná prostredníctvom SNAS.

Späť na všetky blogy